Fastlegehjemler i Stavanger med gjenkjøpsgaranti

Stavanger Kommune

Det lyses ut ledige fastlegehjemler ved legekontorene Madlaklinikken og Forus. Gjenkjøpsgaranti er for 2 av hjemlene ved Forus legesenter som opprinnelig er en hjemmel på 1200 listepasienter delt i to.  Med gjenkjøpsgaranti stiller kommunen garanti om tilbakekjøp av praksis innen en periode på 3 år under visse betingelser.

Ved denne utlysningen vil det knyttes rekrutteringstilskudd ved tiltredelse i hjemmel for utdanningskandidater i allmennmedisin - ny ordning. Kommunen har gode finansielle støtteordninger for leger i spesialisering allmennmedisin gjennom ALIS prosjektet. I tillegg tilstrebes nettverkssamlinger med introduksjon og veiledning i kommunal regi. Det skal være bra å være lege i Stavanger!

Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis og tidspunkt for overdragelse, må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler.  Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Dersom en hjemmel ikke blir besatt på vanlig måte, kan det ved enkelte av legekontorene bli aktuelt å tilby vikarstilling på inntil 1-2 år. 

Fastlegepraksiser i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

 

Arbeidsoppgaver:

Madlaklinikken legesenter 

1 hjemmel med listestørrelse 1000. Tiltredelse primo juni 2021
Madlaklinikken legesenter er lokalisert i AMFI Madla, og har i dag 6 erfarne fastleger og 4,9 årsverk hjelpepersonell.

Journalsystem: CGM. Det er romslige og relativt nyoppussede lokaler.  Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon. Legesenteret har i tillegg til basisutstyr tilgang til icare tonometer.

Kvinnelige leger oppfordres spesielt å søke.

Kontakt: Daglig leder William Anthony Tanaruno, tlf 452 57 163 eller hjemmelshaver Anders D. Bostad  416 58 350

 

Forus legesenter

2 hjemler med listestørrelse 600, med gjenkjøpsgaranti. Tiltredelse høst 2021. 
1 hjemmel med listestørrelse 1500, tiltredelse medio juni 2021

Forus legesenter er plassert på Gausel og har i dag 3 fastlegehjemler, hvorav det nå økes til 4. Legesenteret har sameie med tannlegekontor, fysioterapeut og p.t. en fotterapeut. Det er tilknyttet 3 helsesekretærer til legesenteret.

Journalsystem: Infodoc Plenario. Legesenteret er et velutstyrt legesenter. Det er gode parkeringsmuligheter.

Kontakt;  Daglig leder Bård Moe, tlf 909 60 993 eller hjemmelshaver Ivar Thomsen tlf 905 31 425. (gjenkjøpsgaranti) og Odd- Arild Ågedal tlf 400 97 235 

Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid
Deltakelse i offentlig legevaktsarbeid. Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt. Tildeling av sted skjer først og fremst etter behov, så preferanse.

Da dette er en fellesutlysning oppfordrer vi sterkt søkere å kontakte respektive sentre på forhånd. Det er ønskelig at du som søker skriver preferanser i forhold til  de ulike hjemlene.
 

Kvalifikasjoner:

Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.

 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  B2 nivå (Bergenstesten) 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 

Vi tilbyr:

 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning
 • Rekrutteringstilskudd for leger i spesialisering allmennmedisin - ny ordning med bindingsavtale ved tilsetting i hjemmel
 
Opprett gratis bedriftsprofil:
 • Legg ut alle dine ledige jobber
 • Bestill annonsering i alle kanaler
 • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy:
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Karriere Match - 100.000 kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer