Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Fastlegeheimel Medicus helsesenter, Straume

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fastlegeheimel på Medicus helsesenter

Øygarden kommune har ledig nyoppretta fastlege heimel. Heimelen er lokalisert ved Medicus helsesenter på Straume, ca 15 min kjøretid frå Bergen sentrum. Det er 6 fastlegar + ein LIS1 lege ved legekontoret. Heimelen vil verte drifta etter sjølvstendig næringsdrivande modell og vil ha max  ca 600 pasientar på lista. Listetaket kan endrast både opp og ned etter ønskje frå heimeleigar og samtykke frå kommunen og dei andre heimelseigarane ved kontoret. Det nyttast Infodoc journalsystem.

Legekontoret er veldrevet med flinke og erfarne leger og hjelpepersonell og held til i moderne og funksjonelle lokaler.

Kommunen tilbyr ALIS vilkår for fastleger i spesialisering. Kommunen tilbyr ytterligare gode betingelser som fritak for anna kommunal legeteneste og pr. tid fritak frå legevakt for alle fastleger. Hvis en ønskjer å delta i legevaktordning ved Sotra legevakt vil fastlegane bli prioritert. For tida er det 18. delt vaktordning.

Kommunen har og eigne ordningar med omsyn til sjukefråvær og foreldrepermisjon for næringsdrivande fastleger. Kommunen gjer også gjenkjøpsgaranti for fastlegeheimelen hvis aktuell lege mot formodning ikkje skulle trivast i stillinga.

Kommunen er fleksibel med omsyn til oppstartstidspunkt.

Øygarden kommune har etter kommunesamanslåinga videreført dei tilpasninger som er blitt gjort av dei opprinnelege kommunane med omsyn til tilleggsordningar opp mot næringsdrivande fastleger. Dette er ein medvirkande årsak til at kommunen har stabil og god fastlegeordning.

Velkomen som søkjer på fastlegestilling i Øygarden kommune.

Benytt elektronisk søknadsskjema.

 

Kvalifikasjonar:

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Fullført norsk turnusteneste/ LIS1
  • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
  • Personlege eigenskapar vert vektlagd

        Politiattest må ikkje vera eldre enn 3 månadar må leggjast fram før ein tek til i stillinga.

 

 

Kontaktpersonar:

  • Stein-Inge Stigen (kommuneoverlege , Øygarden kommune) tlf. 55097226

 

Søknadsfrist er 31.01.2023