Fastlege ved Røros legesenter

Røros kommune

Kort om stillingen

Vi har ledig en 100 % fast stilling som kommunalt ansatt fastlege fra og med 01.06.2021. Listelengden er per i dag inntil 850 pasienter.

Røros er et fantastisk sted å bo, med naturen rett utenfor døra, et rikt kulturliv, kafeer, konserter og gode oppvekstsvilkår for barn. Vi tilbyr gode betingelser (kommunalt drevet kontor, fast lønn m.m.) og en spennende hverdag som fastlege – vegg i vegg med St. Olavs hospital avd. Røros, akuttbil med sykepleier («Rørosprosjektet»), visitt på intermediæravdeling, tilgang på virtuelt undersøkelsesrom, og et stabilt og godt kollegium.

Om oss

Røros legesenter er et kommunalt legesenter med syv leger og en LIS1 lege. Det er til sammen 5,8 stillinger som sykepleier, bioingeniør og helsesekretær. Det er et veldrevet legesenter med mange ulike tverrfaglige oppgaver. Legesenteret  ligger sentralt i Røros sentrum, like ved Røros sykehus og i samme lokaler som helsestasjon for barn og unge. Det er tett samarbeid med fagmiljøet på Røros sykehus, ambulansetjenesten og øvrige kommunale helsetjenester. Røros legesenter tilbyr en variert arbeidshverdag med mange ulike og spennende arbeidsoppgaver og prosedyrer. Vi har et meget godt arbeidsmiljø, og et fagmiljø med stort fokus på kvalitet, tverrfaglighet og samarbeid med andre tjenester i kommunen.

Legevaktdistriktet består av Røros, Os og Holtålen kommuner på til sammen ca 10.000 innbyggere. Legevaktsentralen ligger på Røros sykehus i tilknytning til Røros legesenter, hvor det aller meste vaktarbeidet utføres.

Kvalifikasjoner
 • lege med godkjent norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste (LIS1)
 • lege er under spesialisering (LIS3) eller er spesialist i allmennmedisin 
 • akuttmedisinsk kompetanse for legevakt er en forutsetning
 • god kjennskap til norsk lovverk
 • førerkort klasse B, bør disponere egen bil 
 • gode digitale ferdigheter
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • pasientliste på inntil 850 pasienter
 • pliktig deltakelse i interkommunalt legevaktsamarbeid. Den interkommunale legevakten består av Os, Holtålen og Røros kommuner
 • kan pålegges inntil 20 % ikke kurative oppgaver
Personlige egenskaper
 • det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt vekt på personlig egnethet og faglig engasjement
 • evne til selvstendig arbeid
 • gode evner til samhandling
 • norsk språk må beherskes tilfredsstillende muntlig og skriftlig 
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • det tilrettelegges for veiledet tjeneste
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 19. april 2021

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Jenni Valseth, tlf. 99 10 11 50, epost: jenni.valseth@roros.kommune.no eller virksomhetsleder helse Jan Roger Wold, tlf. 41 00 11 33, epost: jan.wold@roros.kommune.no

Før ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48 19 11 47 eller epost: akd@roros.kommune.no

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

 
Opprett gratis bedriftsprofil:
 • Legg ut alle dine ledige jobber
 • Bestill annonsering i alle kanaler
 • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy:
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Jobbmatch - 100.000+ kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer