Ledig stilling

Stavanger Kommune

Fastlege ved Paradis legesenter med etableringstilskudd

Stavanger kommune har 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor.

Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives etter kommunalt avtaleverk samt de vilkår som fremgår av lover, reglement og rammeavtalen ASA 4310.

Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i Nasjonal ALIS tilskuddsordning.

Det ytes etableringstilskudd for nye hjemmelshavere.

Kvalifikasjoner:

 •  Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 •  Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, - kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 

Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke, men ikke et krav.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 

Vi tilbyr:

 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn