• Bedrift
  Nannestad kommune
 • Søknadsfrist
  28.06.2022
 • Stillingstype
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2030, NANNESTAD
  NANNESTAD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4652387
 • Se her for andre jobber fra Nannestad kommune
 • Oppdatert 22.06.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nannestad kommune

Fastlege ved Nannestad legesenter med rekrutteringstilskudd og økt basistilskudd

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nannestad kommune har ledig fastlegehjemmel ved Nannestad legesenter. Hjemmelen er veletablert med et listetak på 1250 pasienter. Nannestad legesenter er et veldrevet 4-legesenter som er organisert som et AS. Senteret holder til i oppussede og lyse lokaler sentralt i Nannestad, 45 minutter fra Oslo og 15 minutter fra Oslo Lufthavn. Det er et populært legesenter med stabilt hjelpepersonell. Det er på nåværende tidspunkt ingen kommunale bistillinger tilknyttet hjemmelen. 

Nannestad kommune har innført økt basistilskudd på 40% til fastleger i kommunen fra og med 01.09.2022. Økningen gjelder for pasienttall opptil 1000 pasienter og beregnes utfra nivået på det statlige basistilskuddet per 01.06.2022. Det er også innført rekrutteringstilskudd på 300 000 kroner for leger som er nye i kommunen og som inngår driftsavtale om fastlegepraksis i Nannestad kommune. Dette gjelder for hjemmelen som er utlyst her. Rekrutteringstilskuddet forutsetter bindingstid på fire år. 

Nannestad kommune har stor befolkningsvekst. Kommunen har p.t. 10 fastleger fordelt på 3 legesentre; en velfungerende helsestasjonsvirksomhet og driver et sykehjem med 120 % legeressurs.

Ønsket tiltredelse er 01.11.2022, men det er fleksibilitet til oppstart noe senere om det er ønsket.

Økonomiske betingelser avtales med dagens hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende regelverk. Ny fastlege inngår samarbeids- og driftsavtale med de tre andre fastlegene ved senteret. Kontrakten med kommunen reguleres av sentrale avtaler, fastlegeforskriften og annet relevant lovverk.

 

Arbeidsoppgaver:

Fastlegen skal tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften, herunder betjene øyeblikkelighjelp innenfor kontortiden kl 0800–1600.

Legevakt: Pliktig deltakelse i lokal daglegevakt som rullerer mellom de tre legesentrene i kommunen. Nannestad legesenter har ansvar for daglegevakt på mandager. Legevakt på kveld, helg og helligdager dekkes av Jessheim interkommunale legevakt. Det er muligheter for å ta legevakter ved Jessheim interkommunale legevakt, men det er på nåværende tidspunkt ikke pålagt. 

Kvalifikasjoner:

Norsk legeautorisasjon

Fullført LIS1-tjeneste eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin før 01.03.2019.

Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Interesse for allmennmedisin og drift av fastlegepraksis

Politiattest skal fremlegges i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.

Personlige egenskaper:

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Engasjement for pasientnært arbeid

Lokal tilknytning og kjennskap til regionen er en fordel, men ikke et krav

Nannestad kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.  

Vi tilbyr:

Basistilskuddet for inntil 1000 listepasienter økes med 40% i forhold til dagens nivå fra og med 01.09.2022 for alle fastleger med driftsavtale i fastlegeordningen i Nannestad kommune.

Det gis rekrutteringstilskudd på 300 000 kroner til den som tildeles hjemmelen. Det er knyttet bindingstid på fire år til rekrutteringstilskuddet, og det er forbeholdt leger som ikke allerede arbeider i Nannestad kommune.

Nannestad kommune følger den nye tilskuddsordningen for ALIS. Vi har etablert en struktur for individuelle utdanningsplaner som oppdateres hvert halvår, honorar for supervisjon og individuell veiledning og flere leger med veilederkompetanse i kommunen. Leger i spesialisering i allmennmedisin vil få praksiskompensasjon ved deltakelse i kurs som inngår i spesialiseringsløpet i allmennmedisin, samt dekning av kursutgifter. Det er også muligheter for kompensasjon for redusert listestørrelse i perioden som lege i spesialisering. 

Stillingen er for selvstendig næringsdrivende lege, som får driftsavtale med kommunen. Økonomiske betingelser knyttet til overdragelse av praksisen ved Nannestad legesenter avtales med nåværende hjemmelsinnehaver. 


Annet:

Minst 2 referanser må oppgis i søknaden
Vitnemål/attester må vedlegges søknaden.

Gyldig politiattest må fremvises ved tiltreden.

 
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25

 

 • Bedrift
  Nannestad kommune
 • Søknadsfrist
  28.06.2022
 • Stillingstype
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2030, NANNESTAD
  NANNESTAD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4652387
 • Se her for andre jobber fra Nannestad kommune
 • Oppdatert 22.06.2022