Ledig stilling

Trondheim Kommune

Fastlege Medisyd

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 legekontorer og 199 fastlegeavtaler i Trondheim. 

Ved Medisyd medisinske senter er det en ledig fastlegeavtale fra 1. desember 2024 da en av legene slutter ved legesenteret. Fastlegeavtalen har for tiden et listetak på 1100 innbyggere. Ny lege har mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig og må godta senterets internavtale. 

Fastlegeavtalen har en veldrevet praksis med variert pasientgrunnlag. Medisyd er et veldrevet 8-legesenter som holder til på Tiller. Senteret ligger ved Tonstadkrysset i nærheten av City Syd og 3T på Tiller. Det er også tilgjengelig kollektivtransport og gratis parkeringsplasser i nærheten.

Senteret er nyoppusset i 2017 og praktisk utformet med godt utstyrt laboratorium, flere undersøkelsesrom og stort pauserom/møterom med IT-løsninger. Arbeidsmiljøet er godt og helsesekretærene dyktige og erfarne. Det er månedlige personalmøter og ukentlige legemøter. Pridok benyttes som journalsystem.

Det er ønskelig med oppstart i fastlegeavtalen fra 1. desember 2024. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ring kontaktperson ved senteret Kristin Rendum, mobil 97 75 27 69 eller eier av fastlegeavtalen Per Schrøder, mobil 41 51 73 35.

Kvalifikasjoner:

 • Er spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (er ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i fastlegeavtalen)
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen 
 • Erfaring fra primærhelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten i Norge som lege
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Ønskelig med relevant erfaring som lege

Personlige egenskaper:

 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.Trondheim kommune har for tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet. Se mer informasjon på Helsedirektoratet sine sider