• Bedrift
  Nannestad kommune
 • Søknadsfrist
  08.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2034, HOLTER
  NANNESTAD
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4974961
 • Se her for andre jobber fra Nannestad kommune
 • Oppdatert 26.01.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nannestad kommune

Fastlege i nyopprettet hjemmel ved Holter legekontor

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Nannestad kommune har ledig en nyopprettet fastlegehjemmel for selvstendig næringsdrift ved Holter legekontor. Hjemmelen vil på oppstartstidspunkt ha 700 pasienter. Holter legekontor har fra før fire fastlegehjemler, og utvider med denne hjemmelen til å være fem leger i fulle stillinger. Legekontoret har i tillegg LIS1-lege tre dager per uke, er tilknyttet Universitetet i Oslo og tar imot medisinstudenter i praksis seks uker to ganger i året.  Legesenteret er organisert som et AS og holder til sør i kommunen, nær grensen til Gjerdrum. Infodoc benyttes som journalsystem. Det følger rekrutteringstilskudd  300 000 kroner fra kommunen til den som tildeles hjemmelen. Rekrutteringstilskudd gis ikke til leger som allerede har driftsavtale som selvstendig næringsdrivende fastlege i Nannestad kommune. Nannestad kommune har også innført 40% økt driftstilskudd for opptil 1000 pasienter, foreløpig for de neste fire årene.  Det kan være aktuelt med kommunal bistilling på 10-20 % som lege ved helsestasjon for barn 0-5 år med arbeidstid 0,5-1 dag per uke. 

Nannestad kommune har stor befolkningsvekst. Kommunen har p.t. 12 fastleger fordelt på tre legesentre; en LIS1-lege, en velfungerende helsestasjonsvirksomhet og driver et sykehjem med 120 % legeressurs. Ønsket tiltredelse er 01.03.2023, men det er mulighet for fleksibilitet i oppstartstidspunktet fram til 01.09.2023. Økonomiske betingelser for hjemmelen avtales med de øvrige legene ved Holter legekontor. Ny fastlege inngår samarbeids- og driftsavtale med de andre fastlegene ved senteret. Kontrakten med kommunen reguleres av sentrale avtaler, fastlegeforskriften og annet relevant lovverk.

 

Les mer om kommunen vår her: www.nannestad.kommune.no

Nannestad kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.  

Arbeidsoppgaver:

Fastlegen skal tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften, herunder betjene øyeblikkelig hjelp innenfor kontortiden kl 08:00–16:00.

Legevakt: Pliktig deltakelse i lokal daglegevakt. På kveld, natt, helg og helligdager deltar Nannestad kommune i interkommunal legevakt lokalisert på Jessheim. På nåværende tidspunkt har det vært innvilget fritak fra deltakelse i den interkommunale legevaktordningen for alle fastleger i Nannestad kommune som har ønsket fritak, og dette videreføres så lenge det lar seg gjøre. Leger i spesialisering i allmennmedisin oppfordres til å delta for å fylle kravene i spesialiseringsløpet. 

Kvalifikasjoner:

Norsk legeautorisasjon og rett til trygderefusjon

Gjennomført LIS1, eller turnustjeneste etter gammel ordning

Erfaring fra allmennmedisin utover LIS1/turnustjeneste er en fordel, men leger som kommer rett fra LIS1- tjeneste er også velkomne til å søke

Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Politiattest skal fremlegges i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven


Personlige egenskaper:

Interesse for allmennmedisin og drift av fastlegepraksis

Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Kjennskap til kommunen/regionen

Vi tilbyr:

Rekrutteringstilskudd på 300 000 kroner for leger som ikke allerede har driftsavtale med Nannestad kommune.

Økt basistilskudd i kommunal regi på 40% av satsene per 01.09.2022 for inntil 1000 listepasienter, foreløpig gjeldende til og med 31.12.2026.

Kommunen har etablert gode rutiner og avtaler rundt spesialisering i allmennmedisin (bl.a. praksiskompensasjon ved deltakelse på kurs i spesialiseringen, honorar for supervisører, flere fastleger med veilederkompetanse, kompensasjon for redusert kapasitet/effektivitet sammenliknet med spesialister i allmennmedisin i kommunen).

Godt samarbeid mellom fastlegekontorene og faste møtepunkter mellom kommunen og fastlegene.

 

Annet:

Minst 2 referanser må oppgis i søknaden

Vitnemål/attester vedlegges søknaden. Søkere blir vurdert på dokumentert kompetanse og erfaring.

Gyldig politiattest må fremvises ved tiltreden.

 
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25

 

 • Bedrift
  Nannestad kommune
 • Søknadsfrist
  08.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2034, HOLTER
  NANNESTAD
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4974961
 • Se her for andre jobber fra Nannestad kommune
 • Oppdatert 26.01.2023