• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4316353
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Fastlege, Bydel Alna, Brynklinikken fastlegesenter

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Bydel Alna har ledig fastlegehjemmel ved Brynklinikken fastlegesenter. Pasientlisten har et listetak på 1400, og har 1299 pasienter på listen p.t. Listetak evalueres fortløpende i dialog mellom fastlege og bydel, og kan være gjenstand for endring i fremtiden dersom forhold skulle tilsi det.
 
Legesenteret består av fem fastleger og er samlokalisert med to spesialister i psykiatri. Legene deler på ulike roller i drift av senteret. Legesenteret er organisert som et aksjeselskap der legene eier en like stor andel hver. Det er veldrevet og godt organisert med tre helsesekretærer. Legesenteret deltar i pilotprosjekt med primærhelseteam som varer til mars 2023. Det er ansatt sykepleiere i prosjektstillinger i denne perioden. Prosjektet fokuserer på hvordan leger, sykepleiere og andre medarbeidere kan samarbeide for å levere helsetjenester av enda bedre kvalitet, og å yte gode og helhetlige helsetjenester til pasientene. Det er stort fokus på å jobbe tverrfaglig og teambasert.
 
Det er knyttet egne prosjektmidler til prosjektet, og ifm dette testes finansieringsmodellen driftstilskudd ut. Dette innebærer at fastlegene har fast konkurransedyktig næringsinntekt, i tillegg avsatt midler med næringsinntekt for ferieavvikling, kurs og evt sykefravær, dette gjelder frem til mars 2023.
 
Legesenteret ble pusset opp i 2021, og er godt utstyrt med en moderne lab, i tillegg stort møterom med digitalt konferanseutstyr. Lokalene er lyse og trivelige. Lokalene ligger ved kollektivknutepunktet Brynseng.  Det benyttes per i dag Webmed journalsystem som er integrert mot Helsenorge samt Convene betalingssystem. Det er tilgjengelig mulighet for videokonsultasjoner og e-konsultasjoner.

Arbeidsoppgaver:

Generelle allmennmedisinske oppgaver i åpen og uselektert allmennpraksis.
Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver kan pålegges med inntil 7,5 t/i uken av bydelen.
Deltakelse i legevakt.
Oppfølging av pasienter i henhold til lov- og avtaleverk.
Internt samarbeid, inkludert delaktighet i kontorets drift og administrative oppgaver.
Kvalitetsarbeid i henhold til lov- og avtaleverk.

Kvalifikasjoner:

Søkere må ha norsk autorisasjon som lege.
Søkere må være spesialist i allmennmedisin eller være under spesialisering i allmennmedisin.
Arbeidserfaring fra allmennmedisin vil bli tillagt vekt.
Vant med selvstendig medisinsk arbeid i en hektisk hverdag.
Krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.

Personlige egenskaper:

Høy faglig kompetanse.
Personlig egnethet og høy motivasjon.
Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne.
Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt.
Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell.
Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid.
Ønske om å bidra til legesenterets videre utvikling.

Vi tilbyr:

Betingelser for overtakelse av fastlegehjemmelen må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må inngå i et økonomisk og faglig fellesskap med kolleger i praksisen, og inngå internavtale. Den individuelle fastlegeavtalen inngås med bydelen. Fastlegeforskrift og øvrig lov- og avtaleverk, samt avtaler mellom Legeforeningen og Oslo kommune legges til grunn.
 
Ved ønske om ytterligere opplysninger om legesenteret kan kontaktperson oppgitt i annonsen kontaktes.
 
Kun søknader via Webcruiter vil bli vurdert. Autorisasjon og attester medbringes til intervju.
 
I søknaden må det fremgå tydelig hvor langt du er kommet i spesialiseringsløpet i allmennmedisin. Vi ber om følgende informasjon som bes opplistet i søknadstekst som vist nedenfor: 
HPR-nummer
Er du godkjent allmennlege? (ja/nei)
Har du gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1? (ja/nei)
Hvor mye tjeneste i åpen uselektert allmennpraksis har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
Hvor mye annen allmennmedisinsk tjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
Hvor mye sykehustjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
Har du gjennomført veiledningsgruppe? (ja/nei, hvis nei: hvor mye tid gjenstår)?
 
Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø med erfarne kolleger og et sterkt fagmiljø.
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4316353
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune