Ledig stilling

Haugesund kommune

Fastlege/allmennlege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Haugesund er regionssenteret på Haugalandet og en kommune med rundt 38 000 innbyggere. Som nærmeste nabo til Nordsjøen i vest og med kort avstand til fjellområder i øst, kan regionen by på de vakreste solnedganger rett utenfor stuedøra til mulighet for friluftsliv med naturopplevelser og utendørsaktivitet gjennom alle årstider. Haugesund og omegn kan i tillegg tilby et svært mangfoldig kulturtilbud, et godt utbygd barnehage- og grunnskoletilbud, fem videregående skoler samt en avdeling av Høgskolen på Vestlandet. Sentralt i byen ligger Haugesund sykehus Helse Fonna og Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus side om side. en kommune som ønsker at du skal lykkes, vil vi forsøke å legge til rette for deg som søker til fastlegehjemmel så langt det lar seg gjøre.
Det er for tiden 39 fastlegehjemler i kommunen og som håndteres fra 2 kommunale legesentre og 7 privat drevne legesentre.

Da en av våre trofaste fastleger skal nyte sitt privilegium som pensjonist, har vi ledig fastlegehjemmel for tiden lokalisert ved Haugesund legesenter, sentralt i Haugesund. Det er seks leger ved senteret inkluder en LIS1-hjemmel. Navet ved senteret består av fem dyktige hjelpepersonell hvorav to sykepleiere og tre helsesekretærer. Legesenteret er lokalisert i samme bygg som røntgeninstitutt og psykomotorisk fysioterapipraksis samt en hjertelege-praksis som arbeider tett med legesenteret. Høsten 2024 vil fagsystemet konverteres til Infodoc. 

Stillingen er ledig fra januar 2025.

 

Kvalifikasjoner:

- Lege med norsk autorisasjon og med godkjent LIS1
- Du er spesialist i allmennmedisin eller ønsker å inngå avtale om ALIS for på sikt å bli spesialist i allmennmedisin
- Du må ha førerkort
- Norske er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, lese og skriver så godt norsk at du kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
- Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.

Personlige egenskaper:

- Du har ønske om kontinuitet i kontakt med pasientene 
- Du har interesse for akuttmedisin
- Du er systematisk, strukturert og har høy faglig integritet samt evne til å jobbe under press
- Du er god på samarbeid og samhandling med andre kolleger og andre faggrupper
- Du er opptatt av faglig utvikling og tilegning av kompetanse
- Du liker å jobbe i team
- Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø blant kollegiet og bidrar til en faglig delekultur innad ved senteret

Vi tilbyr:

- Gode lønnsbetingelser der du det første året i hjemmelen ansettes på fastlønn kombinert med 75% insentivlønn av overskytende 53 000,- i inntjening av Helfo-refusjon og egenandel
- Etter ett år i fastlønnet stilling forutsettes overgang til selvstendig næring i form av 8.2-avtale
- ALIS-avtale med tilgang på gode veiledere og deltagelse i gruppe og som genererer gode insentiver og støtteordninger etter overgang til selvstendig næring
- Praksiskompensasjon ved fravær syke barn
- Du blir en del av et samlet sterkt og hyggelig allmennlegemiljø
- Legevakt på en veldrevet, interkommunal legevakt med 2 leger på vakt sammen med dyktig hjelpepersonell, vaktbelastning i snitt 3 vakter pr. måned.
- Nærhet til lokalsykehus