Ledig stilling

Færder kommune

Fastlege

Offentlig forvaltning

Tjøme legesenter er et velutstyrt og godt organisert legekontor bestående av 5 leger, hvor to er spesialister i allmennmedisin og to er under spesialisering, samt 4 godt kvalifiserte og stabile helsesekretærer. 

Færder kommune har innløst den ledige hjemmel ved legekontoret, og står for driften av kontoret gjennom en 8:2 avtale med legene. Den enkelte lege driver privat praksis.

Legekontoret bruker PasientSky og Convene betalingsterminal.  Legekontoret holder til i nye, flotte lokaler sentralt på Tjøme, samlokalisert i bygg med fysioterapeuter og hjemmesykepleie.

Legekontoret er velutstyrt med bl.a. laboratorium, kirurgi/akuttrom, EKG, spirometri, 24 timers blodtrykksmåler, i tillegg til GE u-lyd, tympanometri, iCare og ano-og rektoskopi.

Stillingsbeskrivelse:

Den ledige hjemmelen har 600 - 700 pasienter på listen.

Listen medfører deltagelse på Tønsberg og omegn interkommunale legevakt med lav vaktbelastning.

For tiden er det ingen tilpliktede kommunale oppgaver.

For søkere i spesialisering vil det søkes om årlig ALIS tilskudd. Kommunen tilbyr god veiledning og supervisjon av erfarne fastleger, samt at kommuneoverlegen følger opp leger i spesialisering. Det er godt samarbeid mellom fastlegene og kommunen, og mellom de ulike fastlegekontorene. 

Færder kommune vedtok i 2022 Plan for legetjenester med tilhørende handlingsplan, tiltakene er innarbeidet i budsjett. Et av tiltakene er kompensasjon ved fravær pga syke barn inntil 10 dager i året.

 

Vi søker:

Spesialist i allmennmedisin eller lege under spesialisering i allmennmedisin.

Kvalifikasjoner:

-        Lege med norsk autorisasjon.

-        God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning

-        Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

-        Gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper:

-        Gode kliniske ferdigheter og faglig engasjement

-        Selvstendig

-        Fleksibel

-        Positiv til utvikling og endring

-        Gode samarbeidsegenskaper

-        Godt humør og stå på-vilje

 

Personlig egnethet blir vektlagt

 

Vi tilbyr:

- Selvstendig arbeid med faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø med god flyt

- Varierte og utfordrende oppgaver

- Tilrettelegging for etter- og videreutdanning

- Gode samarbeidsrelasjoner i legetjenesten og den øvrige helsetjenesten

- Veiledning av erfaren spesialist i allmennmedisin

 

Tilsettingsvilkår:

Den som tildeles hjemmelen må framlegge politiattest av ny dato før tiltredelse.

Tildeling av fastlegehjemmel og betingelser for overtakelse gjennomføres i tråd med sentrale avtaler.