Fastlege

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig to fastlegehjemler med utvidet etableringstilskudd ved Sentrum legesenter. Listestørrelsen er på hhv. 1000 og 600 pasienter.

Sentrum legesenter er lokalisert sentralt i Kristiansund med kort vei til offentlige kommunikasjoner. Det er flere helserelaterte virksomheter i samme bygg, bl.a. apotek og røntgeninstitutt. Legesenteret holder til i lyse og trivelige lokaler og har god tilgang for funksjonshemmede. Legesenteret er godt utstyrt med eget laboratorium og oppdatert datasystem. Legesenteret er veldrevet og har ordnet økonomiske forhold, godt arbeidsmiljø og godt miljø for læring og veiledning. I tillegg til hjemlene er det 4 allmennleger og 1 privatpraktiserende gynekolog ved legesenteret. Det er ansatt 4 hjelpepersonell. 

Kommunale legeoppgaver

Stillingen er pr. tiden ikke tillagt offentlig legearbeid, men det vil kunne bli stilt krav om inntil 7,5 timers offentlig legearbeid per uke ved behov. Det stilles krav om deltakelse i det interkommunale legevaktsamarbeidet som dekker kommunene Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund. Legevakten er opprinnelig lokalisert ved Kristiansund sykehus, men driftes pr. tiden ved Frei legesenter grunnet Covid19 pandemien. Det er pr. tiden relativt lav vaktbelastning, ca. 1-2 vakter pr mnd.

Kommunen vil i sine vurderinger vektlegge tildeling av driftsavtale til lege som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale legetjenesten i Kristiansund kommune, med vekt på høy kvalitet i pasientbehandling og tilfredse leger.

Kvalifikasjonskrav

Det søkes etter lege med norsk autorisasjon som har interesse for allmennmedisin. Vi åpner også for at leger som er i LIS1-løp kan søke med oppstart når LIS1 tjenesten er ferdig.

Du må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin, må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen i henhold til Spesialistforskriften. Kommunen vil søke på aktuelle rekrutteringsmidler som lyses ut for dette formålet, som tildeles den enkelte dersom tilskudd tildeles.

Personlige egenskaper 
  • godt utviklede samarbeidsevner
  • gode kommunikasjonsferdigheter
  • fleksibel
  • god arbeidskapasitet 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved overtakelse av hjemmel gis det etableringstilskudd på kr. 200 000,- samt løpende etableringstilskudd tilsvarende 50 % av faste utgifter i 12 mnd. Bindingstid på 3 år etter tiltredelse.

Årsvikariat kan være aktuelt dersom hjemmel ikke blir besatt eller tildeles lege som ikke er ferdig med LIS1-tjeneste.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.