• Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  Holmestrand
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Holmestrand
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4301200
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune

Faste sykepleierstillinger på natt

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjemmesykepleien yter tjenester til hjemmeboende i alle aldre som har rett på nødvendig helsehjelp i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.

Det er per i dag et stort antall tjenestemottakere fordelt på sonene Botne, Kjær, Rove, Hof og Sande som har vedtak på hjemmesykepleie, trygghetsalarm og praktisk bistand. Gjennom hjelp til selvhjelp gis pleie- og omsorgstrengende mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. I hjemmetjenesten arbeider man selvstendig og det er stor variasjon i arbeidet. Hjemmetjenesten er bemannet 24 timer i døgnet hele året.

Det er flere ledige stillinger som sykepleier på natt i ulike stillingsstørrelser.  Nåværende arbeidstidsordning er arbeid hver 3. helg. Vi ønsker faglig sterke og trygge sykepleiere som kan ha det sykepleiefaglige ansvaret på natt. Vi har et godt arbeidsmiljø og vektlegger faglig utvikling/kompetanseheving hos alle ansatte.

Det er mulig å se på fleksible arbeidstidsordninger med for eksempel nattvakter kombinert med aftenvakter. Ønske om dette må evt. presiseres i din søknaden.

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig ansvar for tjenesten på natt
 • Bistå pasienter i tråd med vedtak, behov og faglige krav
 • Dokumentasjon av helsehjelp
 • Faglig oppdatering - sørge for å innhente opplysninger og kunnskap for å kunne gi forsvarlige tjenester
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Krav til kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Bestått norskprøve nivå B2, skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B 
 • Politiattest må fremlegges

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du har evne til etisk refleksjon og besittelse av gode holdninger
 • Du er stabil og pliktoppfyllende
 • Du er selvstendig og fleksibel
 • Du har evne til å ta beslutninger i tråd med faglige retningslinjer
 • Du har god ordenssans og evne til å lede deg selv i en travel hverdag

Det legges vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby:

 • Holmestrand kommune tilbyr lønn på kr. 17.000 over tarifflønn
 • Ved stilling innenfor felles natt-tjeneste med mer enn 50 % stilling gis ytterlig et årslønnstillegg på kr. 50.000,-. For stilling innenfor felles natt-tjeneste som er 50% eller lavere, tilstås et årslønnstillegg på kr. 25.000,-
 • Godt og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Fokus på faglig utvikling

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 
 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  Holmestrand
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Holmestrand
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4301200
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune