• Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  11.07.2021
 • Sted:
  LENA
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LENA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3889489
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune

Faste stillinger sykepleier Fjellvoll - 80% - 100%

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Helse- og omsorgstjenestene i Østre Toten står foran store og spennende utviklingsprosesser. Heldøgnstjenestene består av Labo med sykehjemsplasser og Fjellvoll med omsorgsboliger.

Fjellvoll har 42 omsorgsboliger, samt dagavdeling.

Fokusområder er brukermedvirkning og personsentrert omsorg

Fakta om stillingene: 

1 stk 100% fast stilling for sykepleier i turnus dag og kveld.

2 stk 80% fast stilling for sykepleier i turnus dag og kveld.

 

Arbeidstid er etter oppsatt arbeidsplan. Ved intern ansettelse vurderes det å ta fra søkermassen. 

Stillingene medfører sykepleierfaglig ansvar for beboere i omsorgsbolig. Arbeidsoppgavene er varierte, med hovedfokus på å sikre oppfølging av behandling og tverrfaglig samarbeid for å nå pasientens mål. Andre konkrete arbeidsoppgaver er ansvar for mål- og tiltaksplaner, journalføring og å delta i pasientrettede møter. Stillingene kan tillegges ansvarsvakt, og det må påberegnes beredskapsvakter ved behov

Sykepleier har medansvar for opplæring og oppfølging av studenter og nytilsatte i avdelingen.

Ta ansvar for egen faglig utvikling for å holde seg oppdatert. (jfr helsepersonelloven).

Enhetsleder er nærmeste overordnede.

Kvalifikasjoner: Autorisert sykepleier

Formell utdanning: Autorisasjon som sykepleier

Tidligere praksis: Omsorgsbolig, sykehjem, hjemmesykepleie, og/eller annen erfaring innenfor eldreomsorg er ønskelig.

Personlige egenskaper:

Vi søker en sykepleier med gode samarbeidsevner som jobber selvstendig, tar initiativ og er løsningsorientert.

Vi forventer at du er serviceinnstillt overfor våre brukere / pårørende, og at du opparbeider et god og profesjonellt forhold

til dine kollegaer.

Vi har behov for en sykepleier som har evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet, og som viser innsatsvilje,

pålitelighet og lojalitet til arbeidsgiver.

Vi krever faglig innsats og resultatoppnåelse, at du tar ansvar og utøver ansvaret.

Som sykepleier hos oss jobber du etter gjeldende  rutinebeskrivelser og prosedyrer i  vårt kvalitetssystem, og tilstreber

et høyt faglig nivå.

Vi forventer at du bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å opptre respektfullt, være positiv og bidra til en god

tilbakemeldingskultur. 

Personlige egenskaper vektlegges. 

Ønskelig med:  Erfaring fra demensomsorg og geriatri.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Politiattest påkrevd

 

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

_______________________________________________________________________________________________________________

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 
 • Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  11.07.2021
 • Sted:
  LENA
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LENA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3889489
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune