• Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  25.04.2021
 • Sted:
  LENA
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LENA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3683380
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune

Faste stillinger for sykepleier eller vernepleier - ulike stillingsbrøker

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Labo er kommunens nye helse- og omsorgssenter som åpnet i januar 2020. Vi er veldig glade i vårt nye helsebygg som gir oss de beste muligheter til å yte gode sykehjemstjenester for kommunens befolkning. 

Labo er sertifisert Livsgledesykehjem!

Stillingene er fordelt på ulike avdelinger:

Avdeling 2 - Avdeling for personer med Demens - 75% Fast - ledig fra 01.05.21

Avdeling 4 – Langtidsavdeling – 100 % Fast – ledig fra 01.05.2021

 

Fakta om stillingen: 

Som sykepleier eller vernepleier får du ansvar for daglig drift av din gruppe sammen med sykepleier 1, assisterende enhetsleder og enhetsleder. Du har også medansvar for rasjonell og faglig forsvarlig ressursforvaltning og skal være en aktiv pådriver for utvikling av nye metoder og utprøvinger av endringer, i avdelingen. Videre veilede personalet, være aktiv i forhold til målarbeid i enheten og bidra aktivt i utarbeidelse, gjennomføring og evaluering av faglige tiltak.  Du har ansvar for egen fagutvikling og holder deg faglig oppdatert og stiller din fagkunnskap til disposisjon for helse- og omsorgstjenestene våre.

Du vil også måtte regne med å hjelpe til med driftsoppgaver for å avlaste enhetsleder med drift.
Etter hvert som du blir mer kjent på Labo så vil også skiftlederansvar for alle avdelingene (4 stk) bli en del av oppgavene dine.
Ved intervju og en eventuell ansettelse så vil du få tilgang til gjeldende stillingsbeskrivelse i forhold til stillingens konkrete arbeidsoppgaver.

Per i dag så er alle stillinger i turnus med dag og aftenvakter. Vi benytter års-turnuser der noen av stillingene har en økt helgebelastning (1-3 helger per år)

Ved interne opprykk vil ansettelse bli foretatt i de nye ledige stillingene fra samme søkermasse. 

 

Ansettelse: 

Krav om autorisert sykepleier eller vernepleier

Dersom du er under utdanning og får din autorisasjon før sommeren, oppfordrer vi deg til å søke.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelsen.

 

Personlige egenskaper:

Vi søker en sykepleier eller vernepleier med gode samarbeidsevner som jobber selvstendig, tar initiativ og finner kreative løsninger. Vi forventer at du er serviceinnstilt overfor våre både brukere og pårørende samt at du opparbeider et godt og profesjonelt forhold til dine kollegaer. Vi har behov for en sykepleier eller vernepleier som har evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet, og som viser innsatsvilje, pålitelighet og lojalitet til arbeidsgiver.

Det er viktig for oss at du jobber etter krav fra arbeidsgiver, politiske og administrative vedtak, strategidokumenter og gjeldende handlingsprogram. Vi vil  ansettte en person som ønsker å gjøre en god faglig innsats, og bidra til at vi når våre mål. 

Vi ønsker at du bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å opptre respektfullt, være positiv og bidra til en god tilbakemeldingskultur.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

 

 

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 
 • Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  25.04.2021
 • Sted:
  LENA
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LENA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3683380
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune