• Bedrift
  Sula kommune
 • Søknadsfrist
  03.06.2022
 • Sted:
  LANGEVÅG
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  LANGEVÅG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4621978
 • Se her for andre jobber fra Sula kommune
Ledig stilling

Sula kommune

Faste stillingar som miljøterapeut i barnebustad Geilneset

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig:

100 % fast stilling som miljøterapeut i Bu- og aktivitetstenesta.
80 % fast stilling som miljøterapeut i Bu- og aktivitetstenesta.

Stillingane er for tida lagt til avdeling Geilneset 9.

Bu- og aktivitetstenesta yter tenester til personar med ulike typar nedsett funksjonsevne. Tenestemottakarane er personar med funksjonsnedsetting som skuldast medfødde eller erverva tilstandar. Tenesta omfattar praktisk bistand, personleg hjelp, målretta miljøarbeid i heimen, sysselsetting , aktivisering og opplæring ved arbeidssenter/dagsenter, privat avlastning og avlastning i institusjon, støttekontakt og brukarstyrt personleg assistanse.

Geilneset er ei avdeling som gir heildøgnstilbod og avlastning til menneske med samansatte funksjonshemmingar i bustadar for born og vaksne.

Det er turnusarbeid med til ei kvar tid gjeldande turnus. Avdelinga har turnusordning med utvida arbeidstid  f.t. 14-timarsvakter med arbeid 3. kvar helg.

Stillingane er ledig frå snarast.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søkjer personar med treårig helse- eller sosialfagleg høgskuleutdanning, fortrinnsvis vernepleiar.
 • Det er ynskjeleg med kjennskap til/ erfaring frå arbeide med menneske med ulike hjelpebehov.
 • Beherske målretta miljøarbeid og kunne tilrettelegge for ein god kvardag i og utanfor heimen.
 • Vi søkjer etter personar som har erfaring med utfordrande åtferd.
 • Erfaring og kjennskap til Helse og omsorgstenestelova Kap. 9.
 • Relevant praksis og erfaring vert føretrekt.
 • Krav om førarkort og politiattest.
 • Datakunnskap
 • Gode kunnskapar i norsk, både munnleg og skriftleg.
 • Oppgje referanse.

Personlige egenskaper:

 • Forutan gode og faglege kvalifikasjonar ser vi etter fleksible, stabile og pliktoppfyllande personar med ei god framferd som likar å arbeide med menneske.
 • Du må vere ressurs og løysningsorientert, og ha evne til å arbeide både sjølvstending og i team.
 • Du må kunne stå i og takle uførutsette handlingar.
 • Arbeide systematisk etter dagleg arbeidsplan.
 • Bidra til gode resultat gjennom felles mål, verdiar, tverrfagleg samarbeid og kompetanseheving.  
 • Evne til å bidra til eit positivt arbeidsmiljø og fagmiljø er viktig.  

 Personlege eigenskapar vert vektlagd.

Vi tilbyr:

 • Eit positivt arbeidsmiljø.
 • Løn etter gjeldande tariff. Frå løna vert trekt 2% innskot til pensjonsordning.
 • Tilsetting på vanlege kommunale vilkår.
 • God opplæring med moglegheit for fagleg påfyll.
 

 • Bedrift
  Sula kommune
 • Søknadsfrist
  03.06.2022
 • Sted:
  LANGEVÅG
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  LANGEVÅG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4621978
 • Se her for andre jobber fra Sula kommune