Ledig stilling

Holmestrand kommune

Faste helgestillinger i Prestegårdsalleen 17

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Holmestrand kommune har vi åtte døgnbemannede botilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, som inngår i virksomheten voksenhabilitering. Virksomheten drifter også et aktivitetssenter, og koordinerer støttekontakt- og avlastningstilbud. I virksomheten har vi nå ledige helgestillinger, for tiden er stillingene tilknyttet Prestegårdsalleen 17. Prestegårdsalleen er lokalisert sentralt i Sande, ca. 10 min gangavstand fra togstasjonen.  

Ved Prestegårdsalleen 17 ytes det i dag tjenester til 14 personer med ulike funksjonsnedsettelser. 

Fakta om stillingene

Virksomheten har ledige faste helgestillinger med mulighet for ulike stillingsprosenter. For tiden er stillingene knyttet til Prestegårdsalleen 17 i Sande. Prestegårdsalleen 17 ligger med nær tilgang til Sande togstasjon og busstasjon.  

Arbeidsoppgaver
 • Se den enkelte bruker og tilrettelegge for størst mulig grad av mestring og deltagelse i eget liv
 • Direkte tjenesteyting, eksempelvis veilede/bistå brukerne i daglige gjøremål, personlig hygiene og aktiviteter
 • Dokumentasjon
Krav til kvalifikasjoner
 • Det er ønskelig med helsefaglig utdannelse, eksempelvis verne/sykepleie, helsefagarbeider ol, men ikke et krav
 • Det er også ønskelig med erfaring fra arbeid med brukergruppen
 • Har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Har god digital kompetanse
 • Førerkort klasse B er et ønske, men ikke et krav
Personlige egenskaper
 • Er opptatt av å yte gode tjenester til våre brukere
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar, men også samarbeider godt i team
 • Organisert og strukturert
 • Klarer å prioritere arbeidsoppgaver på hektiske dager
 • Løsningsorientert og strukturert
 • Bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet 
 • Har evne til etisk refleksjon og har gode holdninger
 • Faglig engasjert og oppdatert

Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr
 • Fast helgestilling, med mulighet for ekstravakter
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med varierte og spennende oppgaver i en aktiv virksomhet.
 • Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Gyldig politiattest må kunne fremlegges ved eventuell ansettelse i.h.h.t lov om helsepersonell. 

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.