• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3959420
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Faste helgestillinger Brygga tilrettelagte boliger

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted

Brygga tilrettelagte bolig består av 7 leiligheter med heldøgns drift. Beboerne her har ulike omfattende bistandsbehov. De ansatte arbeider primært for å ivareta brukernes selvråderett i egen bolig og fokuserer på trivselsfremmende og nettverksskapende tiltak. Samtidig som brukerne har store ønsker for sin hverdag trenger de bistand til å tilrettelegge gjøremål og aktiviteter. Det er i hovedsak behov for en trygg og stabil bistandsyter som er meget tiltakslojal.

Vi kan tilby et engasjert og ungt arbeidsmiljø som stadig arbeider for å forbedre rutiner og praksis. Vi ønsker oss kollegaer som er energiske, motiverende, positive og humørfylte. Man har i stor grad innvirkning på sin egen arbeidshverdag.

I tillegg yter personalet bistand til noen beboere i de andre etasjene i bygget, som i hovedsak ivaretas av hjemmesykepleien.

Ledige stillingsstørrelser og typer:

Fast hver 2. helg

Fast hver 3. helg

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Yte bistand etter vedtak til hjemmeboende personer, hovedsakelig stell, pleie og legemiddelhåndtering og praktisk bistand.

Vi yter bistand etter vedtak, og benytter elektroniske arbeidslister på smarttelefon. Arbeidet dokumenteres i Gerica via smarttelefoner. Arbeidsoppgaver fordeles utfra kompetanse.

Samarbeide med ulike instanser og pårørende

Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift

Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressursene som er til disposisjon

Sørge for fortløpende dokumentasjon

Være med å bidra til at den enkelte brukers hverdag skal bli så god som mulig

Krav til kvalifikasjoner og utdanning:

· Helsefagarbeider, hjelpepleier

· Studenter innen helsefaglige utdanninger/med interesse for fagfeltet er også aktuelle kandidater.

· Søkere med formell kompetanse vil bli foretrukket så fremt de oppfyller øvrige kvalifikasjonskrav.

· Gode norskkunnskaper

· God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 Personlige egenskaper:

· Gode samarbeidsevner og ansvarsbevissthet

· Lojalitet i forhold til prosedyrer og planer rundt brukerne

· Høy grad av fleksibilitet

· Høy grad av stabilitet og kontinuitet

· Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger

· Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende personlighet

· Gode norskkunnskaper

· God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 Personlig egnethet vil bli vektlagt

 Vi kan tilby:

Hyggelige og dyktige kollegaer, som tar deg godt imot og hjelper deg

Spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knytet til mennesker med ulike bistandsbehov

Opplæringspakke (kurs og opplæringsdager ute i drift sammen med kollega)

IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

Firmarabatt ved treningssenter.

En by med flott natur med mange tur/treningsmuligheter

Generelle betingelser:

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter gjeldende tariff og avtale

Pliktig medlemskap i gjeldende pensjonskasse

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om

søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om

dette - jfr. Offentleglova §25.

 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige

søkere.

Søknadsfrist 16.08.21 

 Kontaktperson Avdelingsleder Daniel André Ingemund Sæves Åsberg, Daniel.Saeves@halden.kommune.no, mob: 477 99 147

Enhetsleder Marianne Horgen, marianne.horgen@halden.kommune.no, mob 40239852

 
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3959420
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune