Ledig stilling

Stavanger Kommune

Faste helgestillinger

Har du lyst å gjøre en forskjell og bidra til at våre beboere ved Madlatun bofellesskap får gode og innholdsrike dager? Madlatun bofellesskap ligger i landlige omgivelser ved Hafrsfjord. Vi har behov for tre kjekke helgemedarbeidere som kan jobbe hver 3.helg og jobbe ekstra ved behov.
Madlatun gir botilbud til eldre mennesker med psykiske lidelser i aldersgruppen som i dag er fra 50 - 84 år. Bofellesskapet er bemannet fra kl. 07.45 - 22.00 hver dag. Vi har fokus på det sosiale og tilbyr alle måltider i fellesarealene. Vi har og som mål og gi beboerne et aktivt tilbud med ulike aktiviteter hver dag.

Arbeidsoppgaver:

- Som ansatt hos oss skal du bistå beboerne med å gjennomføre daglige gjøremål, være tilstede og gi støttesamtaler, råd og veiledning når de trenger det. 
- Vi ønsker at du planlegger og deltar på aktiviteter med beboerne. Det viktigeste for oss er at beboerne våre skal oppleve god mestring og en meningsfull hverdag.
- Det er viktig for oss at det er naturlig for deg å bruke deg aktiv i jobben og at du har evnen til å være kreativ og løsningsorientert.
- Du skal drive med målrettet miljøarbeid og være tilgjengelig for våre beboere i miljøet.
- Du skal dokumentere og rapportere i journalsystemet Cosdoc.
- Du skal arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune.

Kvalifikasjoner:

- Det er en fordel med erfaring fra jobb innen psykisk helse eller geriatri, men det er ikke et krav. Studenter/elever innen helse og sosialfag oppfordres til å søke.
- Du må fremlegge gyldig politiattest ved ansettelse, ikke eldre enn tre måneder.
- Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg skriftlig og muntlig. Dersom du har et annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Dokumentasjon må legges ved søknaden. 
- Vi disponerer bil og drar på tur med beboerne. Vi ser derfor gjerne at du har førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

- Du er tålmodig og trives med å jobbe med eldre mennesker
- Du er ansvarsfull og nøyaktig.
- Du er god på kommunikasjon og relasjonsbygging
- Du er en engasjert og aktiv bidragsyter.
- Du er kreativ, endringsvillig og løsningsfokusert.
- Du er lærevillig 
- Du er positiv og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

- Vi har 3 ledige helgestillinger med arbeid hver 3.helg.
- På Madlatun blir du en del av et trivelig og sosialt fellesskap. Vi støtter hverandre og er åpne og rause. Her kan du få bruke dine hobbyer, interesser og ferdigheter i samhandling med beboerne.
- Mulighet for å ta ekstravakter.
- Vi har gode forsikring og pensjonsordninger.
- Hjem - jobb - hjem ordning
- Lønn etter ansiennitet og utdanning:
601403 student sykepleier/ 601405 student vernepleier: 1.år 336 300 kr, 1.år avs. 358 400 kr, 2.år avs. 380 800 kr, siste sem. 397 900 kr
601406 Student helse og sosialfag/grunnskole/lærerutdanning/ergo: Inntil avs. 1. år, tilsvarende minstelønn for ufaglærte og etter ansiennitet. Avs. 1.år 341 900 kr., avs. 2. år 358 500 kr. og siste sem. 375 300 kr.
658300 Pleiemedarbeider: Min.lønn 312 900 kr., 2.år 319 400 kr., 4.år 322 200kr, 6.år 325 200 kr., 8.år 333 300 kr., 10 år 379 600 kr. og 16 år 419 400 kr.