Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Faste helgestillinger

Vi søker snarest etter nye løsningsfokuserte og engasjerte kollegaer. Er du ansvarsfull, trygg og tålmodig? Ønsker du å få erfaring fra arbeid med en spennende brukergruppe?

Vi er en personalgruppe med høyt fokus team arbeid, gjennom faglige refleksjoner og kunnskapsdeling, som nå søker etter 3 trygge og engasjerende kollegaer som kan bidra i teamet vårt.

Lassaveien bofellesskap er ett av 19 bofellesskap i Bo og aktivitet psykisk helse, som ligger i rolige omgivelser på Stokka. Bofellesskapet er heldøgn og er delt inn i 3 avdelinger med tilhørende personalgruppe på hver avdeling.

Flere av våre beboere har levd et langt liv med alvorlige psykisk helseutfordringer. Noen har også alvorlig rusmisbruk og atferds utfordringer. Vi ønsker gjennom vårt arbeid å se mennesket bak sine utfordringer, ivareta drømmer og håp. Vi ønsker å være en støttespiller og skape de gode stundene sammen. 
Vi har et bevisst forhold til utøvelse av miljøterapi og målrettet miljøarbeid, og har gode rutiner og tiltaksplaner som veileder arbeidet vårt i møte med beboerne. Gjennom relasjonsbygging, god kommunikasjon og samhandling bidrar vi til å styrke beboernes ressurser og egenomsorg.
Vi har følgende ledige stillinger:

 • Hver annen helg med stillingsprosent 27,11% og 21,48%
 • Hver fjerde helg med stillingsprosent 10,56%
 • Ekstravakter

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil utøve miljøterapi og miljøarbeid i h.h.t. tiltaksplan, og føre daglige rapporter på vårt dokumentasjonssystem Cosdoc.
 • Du vil bistå i hverdagslige praktiske gjøremål med den enkelte beboer.
 • Du vil gi oppfølging og støttesamtaler i deres hjem.
 • Du vil måtte ta legemiddelhåndteringskurs for hjelpepleiere o.a og dele ut ferdigdoserte medisiner.
 • Du vil delta med hver enkelt beboer på rengjøring og matlaging når det trengs, eller etter avtale.
 • Oppmuntre til aktivitet i hverdagen.
 • Oppmuntre til deltakelse på fellesmåltider i helgene.
 • Følge avdelingens rutiner og retningslinjer ved krisehåndtering.
 • Du er god på å se hva som trengs å gjøres, og tar på deg forefallende arbeid.
 • Du er ansvarsfull, har fokus på å holde deg oppdatert, er lærevillig og veiledningsbar.
 • Du vil arbeide deskalerende og dempende i fht adferdsutfordringer
 • Delta på defusing og debriefing med personalgruppen.
 • Du vil ha et bevisst forhold til etisk refleksjon i hverdagen.
 • Du vil øve på MAP i hverdagen med kollegaene dine. 

Kvalifikasjoner:

Det er ønskelig med erfaring fra arbeid innen psykiatri, og da særlig i møte med mennesker som gir sterke smerteutrykk. 

Studenter innen sykepleie, vernepleie og helse og sosialfag kan gjennom dette arbeidet tilegne seg nyttig erfaring og kompetanse innen psykisk helse og rus utfordringer. 

Det er ønskelig at du har førerkort klasse B.

Stavanger kommune benytter norsk som arbeidsspråk, og du må beherske norsk skriftlig og muntlig. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere i søknaden at du har et språknivå tilsvarende C1. Dette gjelder ikke søkere som har et skandinavisk morsmål.

Vi har fokus på et arbeidsmiljø med mangfold, menn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Personlige egenskaper:

 • Du har høy moralsk integritet som gjør deg reflektert og gir et aktivt bidrag til etiske drøftinger. 
 • Du er tålmodig, trygg og robust, og tåler å stå i en krevende hverdag.
 • Du er en person som holder roen, klarer å skape trygghet og roe ned i vanskelige situasjoner og i miljøet når ting blir kaotiske eller uoversiktlige.
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner og relasjonelle ferdigheter, som gjør deg i stand til å samarbeide med kollegaer, beboerne og deres pårørende.
 • Du er lærevillig og veiledningsbar, og har evne til å be om hjelp dersom du har behov for dette.
 • Du viser stor evne til selvregulering og har et bevisst forhold til egen affekt
 • Du forstår at skade skjedd i relasjon repareres i relasjon.
 • Du har gode analytiske evner og bruker disse aktivt i evaluering og refleksjon
 • Du jobber godt sammen med andre, men er også i stand til selvstendig arbeid når situasjonen krever dette.
 • Du er god på å se hva som trengs å gjøres, og tar på deg forefallende arbeid eller å tilby en hjelpende hånd.
 • Du er ansvarsfull, har fokus på å holde deg oppdatert og vet hva lojalitet betyr i praksis.
 • Du trives med utfordringer og ser løsninger i stedet for problemer
 • Verbale utageringer er påregnelig til tider. God kollegastøtte og gode tiltaksplaner gjør at du likevel kan trives og gjøre en forskjell når du er på jobb.  

Vi tilbyr:

Fast helgestilling:

 • Hver annen helg med stillingsprosent 27,11% og 21,48
 • Hver fjerde helg med stillingsprosent 10,56%
 • Mulighet for å ta ekstravakter og jobbe i ferie og helligdager.

Vi søker også etter ekstravakter.

Et trivelig og sosialt fellesskap, med fokus på å ha et godt arbeidsmiljø.
Vi støtter hverandre, er åpne og rause.
Her kan du få bruke dine hobbyer, interesser og ferdigheter i samhandling med beboerne.
Vi har gode forsikring og pensjonsordninger.
Hjem - jobb - hjem ordning

Stillingen lønnes etter gjeldende tariff og stillingskoder:
707603 Helsefagarbeider 363 700 - 446 000 etter ansiennitet.
601403 Student sykepleier: 1. års student: kr 336 300. Etter avsluttet 1. år: kr 358 400. Etter avsluttet 2. år: kr 380 800. For studenter i siste semester og før dokumentert bestått eksamen og fremlagt autorisasjon: kr 397 900.
601405 Student vernepleier: 1. års student: kr 336 300. Etter avsluttet 1. år: kr 358 400. Etter avsluttet 2. år: kr 380 800. For studenter i siste semester og før dokumentert bestått eksamen og fremlagt autorisasjon: kr 397 900
601406 Student helse og sosial: Inntil avsluttet 1 år - tilsvarende minstelønn for ufaglærte og etter ansiennitet. 1 år avsluttet: kr 341 900. 2 år avsluttet: kr 358 500. Studenter i siste semester og i påvente av bestått bachelorgrad: kr 375 300