• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  28.08.2022
 • Stillingstype:
  Helg
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4706827
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
Ledig stilling

Gol kommune

Faste helgestillingar, miljøarbeidar eller miljøterapeut ved Miljøtrapitenesta

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

1x fast helgestilling kvar 2. helg, 17%
2x faste helgestillingar kvar 3. helg, 14%

Er du opptatt av å sette brukar i fokus, skape meiningsfylte kvardagar og bidra aktivt inn i eit fagmiljø? Miljøterapitenesta yt tenester til brukarar i eigen heim, dagtilbod og avlastning.

Vi søkjer:
Miljøterapitenesta søkjer etter miljøarbeidar eller miljøterapeutar i faste helgestillingar knytt til området Helsetunvegen. Det er 2-delt turnus med arbeid dag og kveld.

Arbeidsoppgåver:
• Direkte tenesteyting i form av hjelp, omsorg og pleie etter individuelle behov
• Utføre oppgåver i samråd med gjeldande krav til kvalitet og lovverk
• Kartlegge brukarbehov, iverksette og evaluere målretta tiltak
• Sørge for at tenestemottakar opplever tryggheit, blir verdsett og behandlast med respekt
• Sikre god kontakt og oppfølging av pårørende
• Legemiddelhandtering og oppfølgjing av tjenestemottakers helse
• Bidra til utvikling av eit godt arbeidsmiljø og fagmiljø
• Dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem Gerica

Kvalifikasjonar:
• Helsefagarbeidar eller sutorisert vernepleiar eventuelt anna 3-årig helsefagleg høgskuleutdanning
• Andre med erfaring frå fagfeltet og brukargruppen oppfordrast til å søkje. Erfaring kan kompensere for manglande utdanning.
• Førarkort klasse B
• God munnleg og skriftleg framstillingsevne

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

Vi ynskjer at du:
• Har kunnskap om og erfaring med utviklingshemming
• Liker utfordringer og er løsningsorientert
• Har kjennskap til Kap. 9 (tvang og makt)
• Har gode samarbeidsevner med brukarar, pårørande og kollegaer
• Tar initiativ, bidrar til utvikling, engasjement og et godt arbeidsmiljø
• Har kunnskap i bruk av digitale verktøy i planlegging og evaluering av det miljøterapeutiske arbeidet
• Har erfaring i bruk av velferdsteknologi og teknologi for brukarane

Vi tilbyr:
• Ein interessant og utfordrande jobb med varierte og spennande arbeidsoppgåver
• Opplæring og fagleg rettleiing
• Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor
• God pensjonsordning

For stillinga gjeld:
Tilsetting etter lov og avtaleverk

Anna:
• Gyldig politiattest må leggjast fram
• Godkjende kopiar av attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.
• I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

 

 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  28.08.2022
 • Stillingstype:
  Helg
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4706827
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune