Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Fast vikar

Tjensvoll-barnehagene trenger fast ansatt vikar. Vår virksomhet består av Tjensås, Tjensvoll, Satelitten og Lassamyra barnehage og som fast ansatt vikar vil arbeidssted kunne variere etter behov.

Barnehagene ligger plassert med nærhet til hverandre og  til fine turområder.
Vi er opptatt av å gi et likeverdig barnehagetilbud og har fokus på et godt psykososiale barnehagemiljøet gjennom å arbeide med lek, vennskap, tilhørighet og inkludering.

Vi arbeider for å gi faglig kompetanseheving  til de voksne som er rundt barna og på tvers av barnegrupper og avdelinger for å sikre at vi gir et inkluderende barnehagetilbud til alle barn. I Tjensvoll-barnehagene har vi et helhetlig syn på barn og ser på hvert barn som unikt og kompetent.

Vi ønsker ansatte som møter barn med åpenhet og ydmykhet ,og med et syn at alle barn ut ifra egne forutsetninger, skal få mulighet til å bidra inn i barnehagens felleskap. 

Arbeidsoppgaver:

gå inn i og utføre de oppgavene i den aktuelle barnegruppen hvor virksomheten ser det som mest hensiktsmessig.

Bidra aktivt i å gi barna en god hverdag.

Møte barn og foreldre på en åpen og trygg måte.

Bidra aktivt til at planlagte aktiviteter på avdelingen og i barnehagen gjennomføres.

 

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • Erfaring fra barnehage er ønskelig
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere et språknivå B1
 • Ønskelig med generell IKT kompetanse
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper:

 • Du er trygg, varm, engasjert og inkluderende 
 • Du har et barnesyn i tråd med stavangerbarnehagens mål og verdier 
 • Du er omstillingsdyktig, tåler endringer og liker å forholde deg til mange forskjellige mennesker 
 • Du kommuniserer godt og tydelig med mennesker rundt deg 
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foresatte og kollegaer
 • Du trives med å arbeide i team og er god på samarbeid
 • Du har generelt godt humør og ønske om å bidra til et positivt arbeidsmiljø 
 • Du evner å jobbe selvstendig  Du liker å være aktiv ute 

Vi tilbyr:

 • En meningsfull og spennende jobb der du kan være med å gjøre en forskjell
 • Gode kollegaer og barn som gleder seg til å bli kjent med deg
 • En arbeidsplass preget av humør og glede 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP. 
 • Gode velferdsordninger 
 • Lønn etter gjeldende tariff