Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Fast vikar

Sunde/Kvernevik-barnehagene trenger flere medarbeidere som fast ansatt vikar.
Vår virksomhet består av Malthaug, Kløvereng, Sunde, Skredbakka, Sundelia, Kvernevik og Havglimt barnehagene og som fast ansatt vikar vil arbeidssted kunne variere etter behov.
Barnehagene ligger plassert med nærhet til hverandre og  til turområder og sjøen.

Vi er opptatt av å gi et likeverdig barnehagetilbud og har fokus på det psykososiale barnehagemiljøet gjennom å arbeide med vennskap, tilhørighet og inkludering.
Vi arbeider for å gi faglig kompetanseheving i lagene rundt barna og på tvers for å sikre at vi gir et inkluderende barnehagetilbud til alle barn. I Sunde/Kvernevik-barnehagene har vi et helhetlig syn på barn og ser på hvert barn som unikt og kompetent.
Vår visjon «I vårt mangfold er du unik», fordrer at vi alle arbeider for å møte barn med åpenhet og ydmykhet ,og at alle ut ifra egne forutsetninger, skal få mulighet til å bidra inn i barnehagens felleskap.

Arbeidsoppgaver:

 • Gå inn i de oppgaver og i den aktuelle barnegruppen hvor virksomhetsleder ser det som mest hensiktsmessig 
 • Bidra aktivt i å gi barna en god hverdag  
 • Møte barn og foreldre på en god og trygg måte 
 • Bidra aktivt til at planlagte aktiviteter på avdelingen og i barnehagen gjennomføres  

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • Erfaring fra barnehage er ønskelig
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere et språknivå B1 
 • Ønskelig med generell IKT-kompetanse 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 

Personlige egenskaper:

 • Du er trygg, varm, engasjert og inkluderende 
 • Du har et barnesyn i tråd med stavangerbarnehagens mål og verdier 
 • Du er omstillingsdyktig, tåler endringer og liker å forholde deg til mange forskjellige mennesker 
 • Du kommuniserer godt og tydelig med mennesker rundt deg 
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foresatte og kollegaer
 • Du trives med å arbeide i team og er god på samarbeid
 • Du har generelt godt humør og ønske om å bidra til et positivt arbeidsmiljø 
 • Du evner å jobbe selvstendig 
 • Du liker å være aktiv ute 

Vi tilbyr:

 • En meningsfull og spennende jobb der du kan være med å gjøre en forskjell
 • Gode kollegaer og barn som gleder seg til å bli kjent med deg
 • En arbeidsplass preget av humor og glede 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP. 
 • Gode velferdsordninger 
 • Lønn etter gjeldende tariff