Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Fast våken nattstilling i barne- og ungdomsbolig

Dagsenter og avlastning er et bydekkende tilbud i Stavanger kommune. Vårt overordnede mål er å gi et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt tilbud, som bidrar til god livskvalitet for mennesker med særskilte bistandsbehov.
Madla barne- og ungdomsbolig har som hovedoppgave å tilby heldøgns omsorg og botilbud til barn og unge under 25 år, med ulike utviklingshemninger. Tilbudet skal gi økt livskvalitet og trivsel for barna/ungdommene. Høyt fokus på fag, og en spennende arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Det gis veiledning fra virksomhetens bydekkende veiledningsteam.

 

Madla barne- og ungdomsbolig bygg D (nr 27)er en bolig som tilbyr heldøgns omsorgs og botilbud til 5 barn og ungdom i alderen 8-23 år bor,  med ulike behov. Arbeidet med denne gruppen vil være å følge opp og jobbe målrettet med tiltak og planlagte aktiviteter i deres hverdag. 3 av beboerne har 1:1 bemanning og 2 har 2:1 bemanning. Det er 2 våkne nattevakter på jobb hver natt. 
Vi er en positiv og engasjert personalgruppe. Vi har et godt arbeidsmiljø og dette kom frem i medarbeiderundersøkelsen Stavanger kommune gjennomførte.
I tillegg scoret vi høyt på en anonymisert spørreundersøkelse ifht det psykososiale arbeidsmiljøet i boligen. Det er vi stolte av og jobber for å opprettholde.

Vi har nå ledig 1 fast våken nattevaktstilling 44,60%. Turnusen innebærer arbeid fre-lør-søn natt hver 4.helg + 2 og 2 netter i ukedager, men inneholder også friuker. Arbeidstiden er kl 22-08. Mulighet for opplæring/tiltredelse snarest eller etter avtale. Det er svært ønskelig med mulighet for å jobbe noen uker i større stilling om sommeren, men også i høstferie/vinterferie/helligdager ifbm jul/nyttår/påske.

Obs! Mulighet for å kombinere med vikariat for å få større stilling. Vikariatet kan bli fast etter hvert.

Velkommen som søker til bygg D - en flott arbeidsplass! 

Arbeidsoppgaver:

Du vil ha medansvar for at miljøarbeidet utføres i tråd med lover og forskrifter slik at bruker sine rettigheter ivaretas.
Du må kunne arbeide selvstendig, i team og følge tiltak.
Du har ansvar for å ivareta beboernes selvbestemmelsesrett og sikkerhet.
Du og din kollega bidrar til å legge til rette for gode søvnrutiner for beboerne på natt
Vi bistår med stell/personlig hygiene.

Noe forefallende oppgaver.

Skriftlig dokumentasjon og muntlig rapport er en viktig del av arbeidet som det forventes at du følger opp og som du vil få opplæring i.  

Kvalifikasjoner:

 • Pågående utdanning som vernepleierstudent/sykepleiestudent, annen helse/sosialfaglig, pedagogisk utdanning, fagbrev innen helse/sosial/omsorg. Relevant erfaring kan også vurderes om utdanningskrav ikke oppfylles.
 • Ønskelig med relevant erfaring i forhold til brukergruppen, men ingen krav 
 • Ønskelig med relevant erfaring med utfordrende atferd og autisme, men ingen krav
 • Ønskelig med kjennskap til hjelpemidler ifht kommunikasjon/alternativ kommunikasjon, men ingen krav
 • Ønskelig med kjennskap til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.
 • Menn oppfordres til å søke.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig ivaretagelse av brukere og samhandling med kollegaer. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må ha minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper:

 -Du må opptre ansvarsfullt, være pålitelig og tenke kvalitet i hver arbeidsoppgave.
- Du må være trygg på deg selv, kunne jobbe selvstendig og kunne takle utfordrende situasjoner.
- Du må ha god helse og like å være i fysisk aktivitet sammen med andre.
- Du må være lojal mot mål og tiltak som utarbeides for den enkelte bruker.
- Du må være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid, ha gode samarbeidsevner.
- Du må være positiv, strukturert og løsningsorientert - nye øyne ser nye løsninger og formidler forslag til primærkontakt/leder.
- Du må være villig til å gjøre det lille ekstra og kunne bidra til å opprettholde et allerede godt arbeidsmiljø.
- Ønskelig med sertifikat kl. B.
- Søker må ha gyldig politiattest.
- Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt i ansettelsen.

Vi tilbyr:

 • Et godt sosialt og inkluderende arbeidsmiljø
 • God opplæring og oppfølging
 • Personalmøter og teammøter - hvor din mening teller
 • Deltagelse på ulike kurs/fagdager
 • Veiledning fra bydekkende veiledningsteam
 • Mulighet for ekstravakter ved behov, spesielt stort behov i skoleferier og helligdager
 • Lønn etter utdanning og ansiennitet
 • Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • "Hjem-jobb-hjem"-avtale
 • Mulighet for å starte opplæring raskt etter ansettelse om ønskelig