Ledig stilling

Stavanger Kommune

Fast sykepleier stilling - 100 %

Trekanten Bofellesskap trenger sykepleier i 100 % stilling med arbeid dag / aften og jobb hver 3. helg . Mulighet for å tilpasse stilling størrelsen. 

Personalgruppen besår hovedsakelig av helsefagarbeidere, sykepleiere og pleiemedarbeidere. Flere av helsepersonellet har videreutdanning og lang fartstid i bofellesskapet.

Vi holder til i flotte omgivelser på Eiganes. 

Vi gir tjenester til eldre personer med demens som har behov for nødvendig helsehjelp og hjelp til å mestre daglige aktiviteter.

Vi skal gi tjenester av god kvalitet i henhold til behov.

Vi dokumenterer i elektronisk journalsystem som heter cosdoc.

Personalet på Trekanten er myndiggjorte medarbeidere som tar ansvar for egne arbeidsoppgaver, medvirker til et godt arbeidsmiljø og sprer trivsel og glede på arbeidsplassen. Vi ønsker å fremstå som profesjonelle utøvere med fokus på en aktiv og meningsfull hverdag for våe beboere, samtidig som vi har et stort hjerte md omsorgsfulle hender

Arbeidsoppgaver:

Vi skal vi tjenester av god kvalitet til våre beboere.

Vi løser oppgavene våre tverrfaglig i samarbeid med beboere og pårørende.

Vi yter pleie og omsorg for eldre personer med demens.

Sykepleier skal ivareta det sykepleiefaglige ansvaret for beboerne.

Vi er på jakt etter deg som ønsker å utøve god sykepleie ovenfor eldre personer med demens, bidra til et godt samarbeidsklima med kollegaer og sikre brukerne kontinuitet og kvalitet i tjenestene. Hos oss er ingen dager like, dette krever at du som tjenesteutøvere må være allsidig

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent sykepleier er et krav.

Fordel at du har erfaring fra demensomsorgen.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Hvis annet morsmål enn norsk, må du dokumentere språknivå B2. Gjelder ikke søkere med skandinavisk morsmål

Personlige egenskaper:

Vi trenger en sykepleier som mester å ta ansvar. Du må kunne vurdere beboers behov og gi tjenester av faglig god kvalitet. Sykepleieren må være god på relasjoner og bidra til et godt samarbeid på egen arbeidsplass. Det er viktig at du kan møte beboerne og pårørende på en riktig måte og opprettholde en god relasjon.

Du må mestre nye utfordringer på en konstruktiv / løsningsorientert måte.

Du må være tydelig og god i kommunikasjon med beboere og kollegaer.

Det forventes at du bidrar positivt med gode holdninger inn i personalgruppen. Dette for å kunne ha et godt arbeidsmiljø med fokus på godt arbeidsmiljø med fokus på godt samarbeid og samhold.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr et variert og dynamisk arbeidsmiljø. Vi jobber daglig med arbeidsoppgaver med stor daglig variasjon. Vi har et arbeidsmiljø med fokus på kvalitet og jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid.

Det er gode parkeringsmuligheter i nærområdet og gode bussforbindelser med kort gåavstand til bussholdeplass.

Sykepleier (717400) - 423.500 - 537.300 pluss turnustillegg på 20.000 årlig etter stillingsstørrelse.