Ledig stilling

Lillehammer kommune

Fast sykehjemslege 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer helsehus er et av Norges største helsehus og består av 8 sengeavdelinger. Langtidsavdelingene er spesialisert innen psykogeriatri, demens og generell geriatri. Vi har i tillegg korttids- og intermediæravdeling samt en egen legeavdeling. Laboratorium, aktiv omsorg, dagsenter, institusjonskjøkken, renholdsavdeling, vaskeri og servicesenter er også en del av helsehuset.
Legeavdelingen har pr. i dag 7,0 legestillinger med ansvar for det regionale intermediærtilbudet og de kommunale øyeblikkelig hjelp-plassene (KAD), samt ordinære korttids - og langtidstilbud på Helsehuset, bokollektivene og HDO i kommunen. Legene roterer mellom de ulike avdelingene. Det er etablert et regionalt sykehjemslegeforum for sykehjemslegene i de samarbeidene kommunene med ukentlig felles arena for internundervisning.

Vi søker etter sykehjemslege i 100% i fast stilling. Vi har mulighet for ALIS forløp med veileder. Oppfordrer ferdige spesialister og ALIS til å søke. Medisinstudenter med lisens og turnus-ventere kan også komme i betraktning. Skulle det oppstå annen ledighet i avdelingen vil kvalifiserte søkere kunne komme i betraktning.

Ifølge offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søker vil i så fall bli orientert om dette.

Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Ved tilbud om stilling kreves fremlagt politiattest jf. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4. 

Kvalifikasjoner:

Norsk autorisasjon som lege, ønskelig med spesialist kompetanse                                                                                                                                                                          Tilfredsstillende norsk språkkunnskaper, samt norsk kulturforståelse.
Kompetanse og interesse for sykehjemsmedisin
Tidligere arbeidserfaring innen sykehjemsmedisin er en fordel

Personlige egenskaper:

Fleksibilitet, samarbeidsevner og personlig egnethet vil vektlegges

Ønskelig at du disponerer bil

Vi tilbyr:

Utfordrende arbeidsoppgaver.
Godt læringsutbytte.
Et robust faglig miljø som en del av et regionalt samarbeid om sykehjemsmedisin.
Selvstendig arbeidsform kombinert med supervisjon og veiledning.                                                                                                                                                                                        Godt arbeidsmiljø.                                                                                                                                                                                                                                                                        Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Konkurransedyktig lønn.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vi kan være behjelpelige med å skaffe bolig.