Detaljer

 • Bedrift
  Senja kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2020
 • Sted:
  FINNSNES
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  FINNSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3244509
 • Se her for andre jobber fra Senja kommune

Fast stilling som tilsynslege ved behandlings og rehabilinteringsavdelingen

Behandling og rehabiliteringsavdeling har ledig stilling som lege i 50%

  

Ved Distriktsmedisinsk senter og avdeling for Behandlings og rehabiliteringstjenesten er det ledig stilling som lege i 50 % fra snarest.

Stillingen kan økes inntil 100 % med andre kommunale legeoppgaver. 

Senja kommune har rundt 15 000 innbyggere og er størst innen fiskeri‐ og sjømat i Nord-Norge. Vi 

opplever også en positiv utvikling innen landbruk, industri, energi, handel og service. Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar har vært viktig for utvikling av hele samfunnet. Innen reiseliv opplever Senja den største veksten i landsdelen.
Senja kommune er en raus, fremoverlent og bærekraftig kommune. Vi bruker aktivt våre verdier for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Våre hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser.
Vi forventer av våre medarbeidere at de skal være bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med kommunen.
Vi utvikler kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet gjennom å satse på våre medarbeideres kompetanse, og samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte.

 

Region har godt utbygde helsetjenester, med blant annet sykehjem, hjemmetjeneste, fødestue, somatiske og psykiatriske spesialisthelsetjenester. Senjalegen allmennlegetjeneste har til sammen 20 fastlegehjemler og 4 LIS1 stillinger. Distriktsmedisinsk senter (DMS) har til sammen 23 kommunale/interkommunal helsetjenester, og spesialisthelsetjenester med fagtilknytning og samarbeidsavtaler med Universitetssykehuset Nord-Norge.

Finnsnes interkommunale legevakt ligger på Distriktsmedisinsk senter og er felles for Sørreisa og Senja kommune, med til sammen ca. 18 000 innbyggere.

Kommuneoverlege funksjonen er felles for Senja og Sørreisa kommune. Tjenesten har to kommuneoverleger, som i fellesskap dekker arbeidsoppgavene

Om stillingen:

Legestillingen er 1 av 3 leger med til sammen 1legeårsverk. Stillingen er underlagt virksomhetsleder for Distriktsmedisinsk Senter Midt-Troms. Avdelingen har 18 korttidssenger, hvorav 5 interkommunale akuttsenger for kommunene Senja og Sørreisa. Avdelingen har stor aktivitet med ca. 700 innleggelser pr. år. Pasientene blir innlagt via fastlege, legevaktlege eller etter sykehusopphold.

Tilbudet er rettet mot innbyggere som på grunn av akutt eller forverrelse av sykdom og skade for en periode har behov for oppfølging av lege, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeut og ergoterapeut. Avdelingen er svært godt utstyrt. Ultralyd, røntgen, CT og et avansert laboratorium er tilgjengelig i samme bygg.

Avdelingen har stort fokus på brukermedvirkning, rehabilitering og tverrfaglig samarbeid i og utenfor kommunene. De andre legene tilknyttet avdelingen er spesialister i allmennmedisin.

 

 

Kvalifikasjoner:

 • Bør være spesialist i allmennmedisin, eller være i et spesialistsløp.
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjeneste og/ eller relevant sykehuserfaring.
 • Erfaring som lege Skandinavia 
 • God skriftlig og muntlig norskkunnskap
 • Gode generelle datakunnskaper

 

Arbeidsoppgaver:

 • Pasientrettet legeoppgaver tilknyttet medisinskfaglig daglig drift i tråd med gjeldende lover og forskrifter Legefunksjon i fht til innleggelse, behandlingsforløp og utskriving av pasienter
 • Bidra til et godt samarbeid om pasienter i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • Delta i kvalitets- og utviklingsarbeid i avdelingen
 • Delta som en viktig del av de tverrfaglige team
 • Delta på behandlingsmøter vedrørende pasientbehandlingen
 • Delta i pårørendesamtaler.

 

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer på et spennende fagområde i stadig endring
 • Stort fokus på brukermedvirkning
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Fokus på kompetanseutvikling og velferdsteknologi
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Gode pensjonsordninger i KLP

 

Personlige egenskaper

 

 • Har interesse for fagfeltet.
 • Serviceinnstilt med brukeres behov i sentrum 
 • Evne til å motivere, avklare og stille krav
 • fokus på tverrfaglig samarbeid i organisasjonen og eksterne samarbeidspartnere
 • Stor arbeidskapasitet
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Løsnings-, beslutnings- og resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner

 

For stillingen gjelder

 

Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Ansettelseskjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Det bes om at det i søknaden oppgis 2 referanser

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det kreves politiattest ved tilsetting.

Aktuelle søkere vil innkalles til intervju

 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med virksomhetsleder for DMS Hanne J. Ness Eidsvik   Tlf: 474 87 577, epost: hanne.ness.eidsvik@senja.kommune.no eller sektorleder Evy Nordby tlf:481 73 916 evy.nordby@senja.kommune.no

 I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

 

Søknadsfrist: 06.11.20