Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Fast psykologspesialist stilling

Offentlig forvaltning

Er du interessert i terapi, utredning og behandling av barn, unge og deres familier? 

BUP Nedre Romerike er en seksjon i avdeling BUP, Psykisk helsevern og Akershus universitetssykehus HF. Det er 8 seksjoner i avdeling BUP; seks poliklinikker og to døgnenheter som dekker Nedre Romerike, Øvre Romerike, Follo, Grorud, Furuset og Kongsvinger.
BUP Nedre Romerike betjener kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Enebakk og Aurskog-Høland.

Vi har ledig stilling til psykologspesialist ved Bup Nedre Romerike, aldersgruppe 6-18 år

Vi er en stor klinikk med rundt 70 fagstillinger. Her arbeider det mange spesialister i klinisk pedagogikk, kliniske sosionomer, psykologspesialister og overleger. Vi er nå en god miks mellom ansatte med stor tverrfaglig kompetanse, lang erfaring og unge psykologer. Arbeidsoppgavene vil bestå av utredning og behandling av barn og unge i alderen 6-18 år med psykiske vansker. Oppgavene vil være varierte, og gi god anledning til å bruke ulike sider av deg. Du vil komme til en klinikk med engasjerte kolleger og et sterkt fagmiljø. 

Klinikken har fem generalistenheter og en enhet for kontor. Den aktuelle stillingen gjelder for aldersgruppen 6-18 år.  Vi har bestemt oss for å være en matriseorganisasjon og er i ferd med å bygge opp kompetansegrupper på tvers av enhetene. Det er per i dag etablert en nevrokompetansegruppe og en spisekompetansegruppe. Vi har etablert interne veiledningsgrupper for familieterapi, traumer og psykoterapi barn/ungdom. 

Det foregår nå en aktiv utviklingsprosess ved seksjonen. Fokus ligger på å lage gode strukturer som kan legge til rette for gode sammenhengende pasientforløp med fokus på pasienten og dennes familie. Vi er opptatt av relasjoner og dennes betydning både for det kliniske arbeidet med pasienter og arbeidsmiljøet. Vi ønsker å videreutvikle en kultur som understøtter utvikling hos våre pasienter og oss selv. Vi er opptatt av ivaretakelse og utvikling gjennom hele arbeidskarrieren og vi arbeider nå med at alle spesialister skal ha tilknytning til en veiledningsgruppe.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver:

 • Utrede og gi terapeutisk behandling til barn og unge i alderen 6-18 år, samt deres familie og pårørende. 
 • Bidra med psykologfaglig kompetanse og perspektiv inn i tverrfaglig forståelse.
 • Samarbeide med førstelinjetjenesten og øvrig spesialisthelsetjeneste.
 • Utadrettet virksomhet med rådgivning og veiledning til kommune og foresatte.
 • Veiledning til psykologer og andre faggrupper.
 • Spesialistspesifikke arbeidsoppgaver som blant annet lede drøftingsgrupper knyttet til basisutredning, diagnostisering og pasientforløp, deltagelse i inntaksarbeid/vurdering av henvisninger, godkjenning av epikriser, spesialistinvolvering i behandlingsforløp i saker med alvorlig problematikk. 
 • Deltakelse i intern fagutvikling.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog.
 • Psykologspesialist rettet mot barn, ungdom, familie. Andre spesialiteter kan også være aktuelt.
 • Erfaring med å arbeide med barn og unge fra spesialisthelsetjeneste eller kommunal tjeneste.
 • Terapeutisk erfaring, kompetanse og interesse.
 • Erfaring og kompetanse med kompleks og sammensatt problematikk i spesialisthelsetjenesten.
 • Erfaring og kompetanse på spesifikke fagområder som traumer, spis og nevro.
 • Forståelse av spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne er nødvendig.

Personlige egenskaper:

 • God relasjonell kompetanse og emosjonell robusthet.
 • Ønske om å utvikle seg faglig og personlig.
 • Gode samarbeidsevner og et ønske om å arbeide tverrfaglig.
 • Være fremoverlent, kunne arbeide selvstendig og fleksibelt.
 • God struktur og arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø med mange spesialister og erfarne klinikere.
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider seg rett til fire måneders studiepermisjon hvert 5.år etter gjeldende overenskomst.
 • Lønn etter gjeldende overenskomst og kvalifikasjoner.
 • Gode velferdstilbud f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.
 • Mulighet for en times trening i uka med kolleger (yoga, løping, gåtur). 
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo, 9 minutter med tog
 • Gratis parkering