Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fast overlegestilling i infeksjonsmedisin

Offentlig forvaltning

Det søkes etter overlege med spesialisering i infeksjonsmedisin og med kompetanse i generell indremedisin ved Avdeling for kreftbehandling (AKB). Stillingen er lokalisert til Radiumhospitalet. Det vil bli tilrettelagt for samarbeid med infeksjonsmedisinske miljøer på OUS.

Radiumhospitalet er kreftsykehus med kirurgisk, onkologisk og palliativ virksomhet med inneliggende og polikliniske pasienter. Sykehuset gjennomfører mange kliniske studier. Den kliniske aktiviteten krever indremedisinsk kompetanse for å sikre god og forsvarlig kreftbehandling.

Overlegen vil være en del av seksjon for lymfom og indremedisin, og bidra opp mot alle de kliniske miljøene på sykehuset. Vi flytter inn i nye kliniske lokaler våren 2024. Dette vil medføre at vi samlet vil utvikle det kliniske tilbudet, herunder hvordan den indremedisinske virksomheten både kan ledes og organiseres. Overlegen vil bli en viktig bidragsyter i dette utviklingsarbeidet.

Kreftbehandlingen er i rask utvikling innen medikamentell behandling med nye former for blant annet immunterapi og celleterapi. Ved Radiumhospitalet vil det også bli etablert protonterapi, som gir muligheter for enda mere presis strålebehandling alene eller i kombinasjon med medikamentell behandling.

Avdeling for kreftbehandling har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Sør-Øst. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling. Avdelingen har også lands-, område- og lokalsykehusoppgaver i onkologi og palliasjon. Avdelingen ønsker å bidra med forskning, fagutvikling og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Klinisk/pasientnær forskning vektlegges, og deltagelse i klinisk kontrollerte studier prioriteres. Avdelingens akademiske virksomhet skjer i nært samarbeid med flere av fakultetene på Universitetet i Oslo og med høyskoler i regionen.

Avdelingen har som målsetting at alle overleger skal ha PhD og ønsker å legge til rette for at både overleger og LiS skal få slik forskningskompetanse. En ønsker også å legge til rette for at klinisk arbeid skal kunne kombineres med klinisk forskning og undervisning.

Avdeling for kreftbehandling har drift ved tre lokaliteter; Ullevål, Radiumhospitalet og Aker. Avdelingen har seksjoner for poliklinikker (med dagbehandlingsenheter), strålebehandling, sengeposter, lindrende behandling, bryst- og endokrinkirurgi, utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte, seneffekter, celleterapi, forskning og kontortjeneste. Det er i tillegg ni legeseksjoner i avdelingen; åtte onkologiske fagseksjoner og én seksjon for leger i spesialistutdanning (LiS). Seksjoneringen er overgripende mellom lokalitetene. Ansatte må være forberedt på å arbeide på ulike lokaliteter etter nærmere avtale.

Vi gjør oppmerksom på at det meste av kommunikasjonen vedrørende stillingen vil skje per e-post. CV, attester, bekreftelse på norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges ved.

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «søk på stillingen» - knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på epost.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til håndtering av akutt syke pasienter på Radiumhospitalet og onkologiske pasienter med indremedisinske komplikasjoner i tett samråd med onkologer og anestesiologer.
 • Bidra med indremedisinsk og spesielt infeksjonsmedisinske problemstillinger på sengeposter.
 • Undervisning og fagutvikling.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk spesialistgodkjenning i indremedisin og/eller infeksjonsmedisin.
 • Undervisningskompetanse.
 • Forskningskompetanse på PhD-nivå eller høyere vil bli vektlagt.
 • Søkere som kommer fra land utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig.         

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en person med faglig engasjement og som har interesse av å utvikle faget videre både klinisk og akademisk.
 • Søker må kunne jobbe selvstendig, gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlige egenskaper for øvrig vil vektlegges.   

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.