Ledig stilling

Lyngdal kommune

Fast og midlertidig stillinger som saksbehandler i avdeling forvaltning og bolig

1 x Saksbehandler i 80-100% fast stilling

1 x Saksbehandler i 100% midlertidig stilling ut 2023

 

Avdeling for forvaltning og bolig fungerer som en støtteenhet i Lyngdal Kommune. Forvaltningen mottar og behandler alle søknader om tjenester innen helse og omsorg, samt har ansvar for å gi informasjon, råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester i kommunen. Enheten tildeler tjenester gjennom en tverrfaglig vurdering, sikrer god pasientflyt og legger til rette for en optimal utnyttelse av kommunens tjenestetilbud innen helse- og omsorgsektoren. 

 

Forvalting og bolig er kommunens koordinerende enhet og ivaretar at innbyggerne får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud på tvers av tjenesteområder. Koordinerende enhet har ansvar for å administrere og drive arbeidet med individuell plan. Avdelingen ligger organisert under virksomhet for Servicesenter, helse og velferd som 1 av 3 avdelinger.

 

Stillingen som nå lyses ut vil være en fast 100% saksbehandlerstilling.

 

Som saksbehandler vil du foreta vurderingsbesøk hos bruker, kartlegge hjelpebehov og saksbehandle søknader. Du vil også ha et nært samarbeid med avdelingsleder ved tildeling av ulike tjenester.

 

Arbeidstiden vil være dagtid, med mulighet for noe individuell tilpasning (fleksitid).

 

Krav til stillingen:

-          Minimum 3-årig relevant høgskole/universitetsutdanning innen helse og sosialfagig retning

-          Det er fortrinnsvis ønskelig med erfaring fra saksbehandling fra lignende arbeid.

 

Det er ønskelig med følgende praksis / utdanning:

-          Gode kunnskaper innen helse- og sosiallovgivning

-          God kompetanse og erfaring innen offentlig forvaltning og saksbehandling

-          God digital kompetanse

-          Erfaring fra omsorgstjenesten, hjemmesykepleien, habilitering eller psykisk helse og rus er en fordel.

 

Personlige egenskaper:

-          Fleksibel, positiv og løsningsorientert

-          Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i team, samt evne til å arbeide selvstendig og tenke helhetlig

-          Dyktighet innen skriftlig og muntlig kommunikasjon og mellommenneskelige relasjoner

-          Stor arbeidskapasitet og gode dataferdigheter

 

Vi kan tilby:

-          Et godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer

-          Faglig utfordrende og spennende oppgaver

-          God pensjonsordning via KLP

-          Arbeidstid på dagtid og lønn etter avtale.

 

En må inneha sertifikat og disponere egen bil.

Personlige egenskaper vektlegges i stor grad og en vil tilstrebe og få på plass et bredt tverrfaglig team hvor man utfyller hverandre og gjør hverandre gode.

 

Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med kopier av vitnemål og attester, samt navn og telefonnummer til to referanser. For ytterligere opplysninger om stillingen kan avdelingsleder for forvaltning og avdeling Janne Sire kontaktes på telefon