Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Fast LIS stilling innen klinisk nevrofysiologi

Offentlig forvaltning

Om oss:

Nevrologisk seksjon i Drammen er en stor avdeling som har områdefunksjon i hele Vestre Vikens nedslagsfelt, som omfatter en befolkning på ca 500.000 mennesker. Avdelingen har 27 senger inkludert slagenhet med 10 senger, dagenhet, poliklinikk og eget nevrofysiologisk laboratorium. Vi har et godt tverrfaglig behandlingstilbud for pasienter med hjerneslag, ALS, MS, nevroonkologi, epilepsi, hodepine og bevegelsesforstyrrelser inkludert dystoni, spastisitet og Parkinson.
Avdelingen har 11 LIS i vaktturnus med dagvakt, mellomvakt og nattevakt, og 12 overleger som går bakvakter.  

Vi søker nå etter deg som ønsker fast LIS stilling innen klinisk nevrofysiologi. Stillingen er uten vakter.

Klinisk nevrofysiologi ved Drammen sykehus utfører ca 1500 standard EEG, 300 LTM, 2000 nevrografier og 450 EMG årlig. Vi har nylig startet opp med SEP. Vi har vi et svært godt arbeidsmiljø der det per i dag er ansatt en overlege i klinisk nevrofysiologi og en nevrolog som i all hovedsak jobber med klinisk nevrofysiologi. Videre har vi flere sykepleiere som arbeider som teknikere.
 
Utdanningsstillingen er opprettet i samarbeid med Seksjon for klinisk nevrofysiologi ved Akershus Universitetssykehus. Spesialistutdanningen vil foregå over ca 4,5 år, der de første 2,5 årene vil være ved Akershus Universitetssykehus, med formell ansettelse og veiledning/supervisjon der. De siste 2 årene vil være ved Drammen sykehus, med veiledning og supervisjon av overlege her.
Stillingen vil omgjøres til fast overlegestilling som klinisk nevrofysiolog i Drammen når man er godkjent spesialist, og vil innebære en bindingstid som overlege i KNF ved Drammen sykehus i 4 år fra spesialistgodkjenningen, hvorav utført tjeneste ved Drammen sykehus vil komme til fratrekk, i henhold til egen avtale.
Det er ønskelig at du har en tilknytning til Drammen. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Tiltredelse 01.09.24

Kvalifikasjoner:

 

 • Det er ønskelig at du har bred nevrologisk kompetanse, med minimum 3 års erfaring fra nevrologisk avdeling
 • Du jobber selvstendig, strukturert og nøyaktig
 • Erfaring fra forskning eller kvalitetsarbeid er en fordel
 • Gode skriftlige og muntlige språkferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert, effektiv
 • Ansvarsbevisst
 • Resultatorientert
 • Fleksibel, gode evner til å tilegne seg nye metoder
 • Pasientorientert
 • Tydelig på forventninger og tilbakemeldinger
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
 • En god læringsarena
 • Et godt og trygt faglig og hyggelig sosialt miljø med en stabil legegruppe
 • En solid utdanning med tydelige krav og forventninger
 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035