Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Fast Helgestilling m/langvakter - Sommervikarer

 

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile, trygge og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon bolig, seksjon dagtilbud og seksjon avlastning samt bydekkende veiledningsteam.

Nr. 25 er en bolig på Madla for barn/ungdom i alderen 17-21 år. Boligen har vært i aktiv drift siden mai 2018. Det gis et helhetlig skole og aktivitetstilbud til 3 av våre ungdommer. 

Det jobbes for at beboerne skal oppleve en meningsfull hverdag, og ha en aktiv fritid ut fra den enkeltes forutsetninger. Nr. 25 gir heldøgns omsorg og botilbud til fire barn/ ungdommer som har ulike bistandsbehov og adferdsutfordringer. Vi er plassert på et tun sammen med 3 andre barne-  og ungdomsboliger, og har samarbeid med disse. 

 Vi har høyt fokus på utfordrende adferd og høy fagkompetanse. Det forutsetter at den enkelte ansatt er lojal mot gjeldende prosedyrer og planer som er utarbeidet individuelt for den enkelte beboer. Avdelingen jobber målrettet, kreativt og løsningsfokusert . Vi har som motto å møte enhver utfordring med en positiv og fleksibel holdning. Avdelingen driftes av dyktige fagpersoner, både kvinner og menn. Vår visjon står i fokus," Vi vil, vi kan og vi skal"

Nå søker vi etter deg som er pålitelig, nysgjerrig og engasjert og som ser etter nye spennende utfordringer innen adferd.

Vi har ledige helgestilling der vi arbeider hver 4 helg med langvakter på 13 timer. Hos oss får du en variert arbeidshverdag og mulighet for faglig utvikling.


Kvalifikasjoner:

 • Student/ elev innen helse og omsorg
 • Relevant erfaring og kunnskap om aktuelt lovverk.
 • Kunnskap om aktivitetsbasert læring 
 • Ønskelig med erfaring eller kjennskap til kommunens IKT verktøy. 
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

 • Må kunne jobbe selvstendig og kunne takle uforutsette hendelser/ akutte situasjoner.
 • Være trygg på seg selv.
 • Jobbe for at bruker skal oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen med fokus på ADL ferdigheter 
 • Har lett for å kommunisere med andre, er serviceinnstilt og evner å tilpasse seg raske omstillinger.  
 • Vise engasjement og gjøre det lille ekstra for å skape hygge og trivsel både for brukere og kollegaer.
 • Være lojal mot gjeldende rutiner, mål og tiltak for den enkelte bruker.
 • Kunne bidra i møter med andre samarbeidsparter 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt i ansettelsen.

Vi tilbyr:

 • Veldig bra arbeidsmiljø og muligheter til faglig og personlig utvikling.
 • Faste personalmøter
 • Muligheter for å delta på kompetansehevende utviklingstiltak internt i virksomheten.
 • Veiledning fra bydekkende veiledningsteam.
 • Kurs.
 • Lønn etter utdanning og ansiennitet.    
 • Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).
 • "Hjem-jobb-hjem"-avtale.