Ledig stilling

Stavanger Kommune

Fast helgestilling hver fjerde helg

Er du en tålmodig, robust og trygg person som liker å jobbe med mennesker? Da trenger vi deg ved Søra Bråde bofellesskap 2 etasje.

Ved Søra Bråde bofellesskap 2 etasje har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver og nå søker vi etter to nye helgestillinger.
Søra Bråde bofellesskap 2 etasje  er lokalisert på Revheim i Madla bydel. Det er gode bussforbindelser og flotte turområder i nærheten.
Bofellesskapet er døgnbemannet og gir tjenester til 8 unge voksne mennesker med varierende hjelpebehov.
Flere beboere har en aktiv hverdag og vi ser derfor etter deg som er motivert og løsningsfokusert.
Vårt mål er å bidra til at beboerne har en aktiv og meningsfull hverdag.
I personalgruppen vil vi ha engasjerte medarbeidere som gir beboerne tjenester av høy kvalitet og som bidrar et godt arbeidsmiljø.

Søra Bråde bofellesskap 2 etasje er en del av virksomheten Bo og aktivitet Nord som gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 16 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte. 

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.   

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende. 

Kvalifikasjoner:

Studenter i et relevant utdanningsforløp, pleiemedarbeidere og fagarbeidere. 
Du må ha erfaring fra lignende arbeid og utfordrende atferd.
Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.  
Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2.
Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen.

Personlige egenskaper:

Det er spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg. Vi er helt avhengig av at du trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig når det trengs.
Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt – det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.
Du har respekt og omsorg for, er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.
Vi ønsker at du som ansatt tar initiativ, ser etter nye muligheter og handler deretter.
Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap.
Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr:

Ansvar, involvering og delaktighet 
Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring  
Varierende og innholdsrik arbeidshverdag 
Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne 
God opplæring og oppfølging, nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler 
Veiledning fra ledere og kollegaer. Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner
Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger. 
Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet
Langvaktordning med 13-timers vakter hver fjerde helg
 
Lønn:
658300 Pleiemedarbeider årslønn 324 900 – 431 400 
751700 Fagarbeider årslønn 389 000 – 460 300 
601403 Student vernepleier/sykepleier årslønn 336 300 – 397 900 
601406 Student helse og sosialfag årslønn 312 900 – 375 300