Detaljer


Fast helgestilling Deltid

Bo og aktivitet psykisk helse er en virksomhet som består av 20 bofellesskap innen psykisk helse og ROP. Vi er et samlet og sterkt fagmiljø med fokus på at brukerne våre får gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser som kan bidra til en meningsfull hverdag.
Vi jobber Recovery orientert. Dette innebærer blant annet at vi er opptatt av selvbestemmelse og brukermedvirkning og at vi støtter beboerne i å utvikle og ta kontroll over egne liv.

Virksomhetens visjon er: «Bedre sammen. Vi skaper mening, mestring og muligheter».
Hos oss ønsker vi å utvikle gode medarbeidere og skape et trivelig fellesskap.

 

Krosshaug og Bjørnøy bofellesskap ligger plassert i flotte omgivelser på Hundvåg og Bjørnøy. Bofellesskapet er døgnbemannet . Det bor 22 beboere ved bofellesskapet, samt 3 beboere i satellitt leiligheter som ligger i kort avstand til bofelleskapet. 

Arbeidsoppgaver
Som ansatt på bofellesskapet skal du drive med målrettet miljøarbeid i form av samtaler, delta på sosiale aktiviteter sammen med beboerne og være tilgjengelig for beboerne i miljøet. 
Du skal oppmuntre til og bli med beboere på fysisk aktivitet som for eksempel gåturer. 
Du skal jobbe Recovery orientert, noe som innebærer at du støtter beboerne i å utvikle og ta kontroll over egne liv.   
Du skal veilede og hjelpe beboerne med å holde orden i leiligheten. Noen beboere trenger også litt bistand i forhold til rengjøring, personlig hygiene og matlaging. 
Du får opplæring i medisinhåndtering, og etter dette får du ansvar for å dele ut medisiner i samarbeid med dine kollegaer.   
Du skal dokumentere i vårt journalsystem Cosdoc.
Kvalifikasjoner
Fortrinnsvis søker vi studenter innen helse og sosialfag, men andre med relevant bakgrunn/erfaring kan også søke.
Det er en fordel med erfaring innen psykisk helse og rus feltet. 
Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn tre måneder.
Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2.
Personlige egenskaper
Du er ansvarsfull og nøyaktig
Du er trygg på deg selv
Du er god på kommunikasjon, har gode relasjonsferdigheter og trives med å jobbe med mennesker
Du liker å jobbe i team, og bidrar til et godt arbeidsmiljø
Du er engasjert og en aktiv bidragsyter
Du er kreativ, endringsvillig og løsningsfokusert
Du er lærevillig og har interesse for brukergruppen 
Vi tilbyr

Stillingen 50 % -innebærer arbeid annenhver helg, med noen kvelder i uken,   og 10 timers vakt lørdag og søndag. 

Mulighet for å ta ekstravakter og få sommerjobb dersom ønskelig.
Et trivelig og sosialt fellesskap med engasjerte kollegaer.
Kurs og opplæring
Vi har gode forsikring og pensjonsordninger
Lønn:
 - Sykepleier/vernepleierstudent, stillingskode 601403/601405: 1års student kr 323.900, 2.år kr 346.00, 3.år kr 368.400. Studenter i siste semester og før dokumentert bestått eksamen kr 385.500
 - Student innen helse og sosialfag stillingskode 601406: 1års student lønn som pleiemedarbeider, 2.år: kr 329.500, 3.år: kr 346.100. Studenter i siste semester i påvente av bestått bachelorgrad kr 362.900.  - Pleiemedarbeider stillingskode 658300: kr 301.500 - 405.100 etter ansiennitet.