Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fast helgestilling

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Har du lyst på nye utfordringer og en jobb innen spesialisthelsetjenesten?

Vi behandler søknaden forløpende og du vil høre fra oss i løpet av 14 dager fra mottatt søknad.

For å gjøre det enklere for deg som søker, har vi felles rekruttering til seksjoner ved sykehuset. Dersom du har spesielle ønsker til fagområde/seksjon, kan du skrive dette i søknaden. Vi søker etter ansatte til disse fagområdene:

Akutt

Psykose

SUA


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Psykiatrisk avdeling Blakstad er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Avdelingen består av 13 spesialiserte døgnseksjoner innen fagområdene akutt, psykose, sikkerhet og alderspsykiatri.


Om oss:

Mottak og akuttseksjonene våre mottar pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse i psykiatrisk sykehus, etter lov om psykisk helsevern. Årsaken til innleggelse kan være psykose, angst/depresjon, selvmordstrussel, personlighetsforstyrrelse, reaktiv krise og disse eventuelt i kombinasjon med rusproblematikk. Innleggelsene skjer på frivillig eller tvunget grunnlag. I innleggelsen inngår diagnostisk utredning, avklaring og oppstart av nødvendig akuttpsykiatrisk behandling - herunder symptomlindring, individuelle samtaler, miljøterapi og medikamentell behandling.

Psykoseseksjonene våre tar imot pasienter med psykoselidelse, med funksjonsnedsettelse og med eller uten samtidig rusmisbruk (ROP). Seksjonene jobber etter en praksis hvor fokuset er å fremme muligheter til å leve et liv som er meningsfylt, deltagende og fylt av håp på tross av begrensinger lidelsen forårsaker.

Seksjon utviklingshemning og autisme tilbyr utredning og behandling til barn, unge og voksne med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser med psykiske lidelser og/eller  betydelige atferdsvansker.Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Er du:

 • Sykepleier og vernepleier med norsk autorisasjon
 • Miljøterapeuter og helsefagarbeidere
 • Studenter i helsefaglig utdanningsløp
 • Politistudenter eller studenter ved KRUS
 • Aldersgrense 21 år
 • Må mestre norsk muntlig og skriftlig svært godt
 • Ønskelig med erfaring innen psykisk helsearbeid

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Har respekt for hver enkelt pasient
 • Selvstendig, løsningsorientert og målrettet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Har evne til å ivareta og håndtere pasienter på en god måte, samt evner til å forebygge konflikter og aggresjon
 • Ønsker og evner å ta imot veiledning  
 • Godt humør og ønsker å bidra til vårt trivelige arbeidsmiljø          

Vi tilbyr:

 • Et dynamisk miljø med mange læresituasjoner og mulighet for personlig og faglig vekst
 • Introduksjonsdag og opplæringsdager på aktuell seksjon
 • Variert arbeidsdag
 • Stor bredde i faglige utfordringer
 • Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst
 • Godt arbeidsmiljø

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035