Ledig stilling

Stavanger Kommune

Fast helgestilling

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon bolig, seksjon avlastning og seksjon dagtilbud samt bydekkende veiledningsteam. Vi søker nå etter nye medarbeider ved Madla avlastningsbolig. Vårt mål er å gi et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt tilbud, som bidrar til god livskvalitet. Madla avlastningsbolig er en avlastningsbolig med 5 plasser spesielt tilrettelagt for barn med ulik bistandsbehov. Vi har høy kompetanse innen barnepalliasjon. Innkallelse til intervju og ansettelser kan bli aktuelt før søknadsfristen utløper

Arbeidsoppgaver:

 • Målrettet miljøarbeid: jobbe etter mål, tiltak og prosedyrer som til en hver tid er gjeldende
 • Stell og pleie 
 • Aktiviteter og sosial samhandling med beboerne
 • Samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Fokus på brukermedvirkning
 • Dokumentasjon i Cos Doc

Kvalifikasjoner:

 • Studenter innen sykepleie, vernepleie, HS fag, omsorgsarbeidere med relevant erfarings kompetanse
 • Tar initiativ og ser hva som må gjøres
 • Gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

 • Trives med å jobbe selvstendig og i team.
 • Lojal mot mål og tiltak som er utarbeidet rundt den enkelte bruker.
 • Kunne takle uforutsette / akutte situasjoner
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med fokus på teamarbeid
 • Turnus med arbeid i tradisjonelle vakter hver 2.eller 3.helg, eller langvakter hver 4.helg.
 • Ekstravakter og sommerjobb
 • Gode opplæringsrutiner med fadderordning
 • bonusordninger
 • Tilrettelegging av vakter i turnus i eksamensperioder
 • kurs, kompetanseheving og fagdager
 • HjemJobbHjem
 • Gode forsikringer og pensjonsordninger gjennom Stavanger kommune.
 • Student sykepleie, 601403 lønn etter utdanningsløp
 • Student vernepleie, 601405 lønn etter utdanningsløp
 • Student medisin, 601407 lønn etter utdanningsløp 
 • Student helse og sosialfag / barnehagelærer, 601406 lønn etter utdanningsløp
 • Omsorgsarbeider, 751706, etter ansiennitet