Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Fast helgestilling 18% x 2

Offentlig forvaltning

Avdelingen for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har spesialisthelsetjenesteansvar for
rusrelaterte psykiske problemer og avhengighetsproblematikk i befolkningen i Hedmark og Oppland i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene.

Enhet for korttidsbehandling er en av fem enheter av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ( TSB) og tilbyr døgnbehandling til kvinner og menn over 18 år med ulike typer rusmiddelavhengighet samt behandling av psykiske og somatiske plager. Når det gjelder behandlingen av psykiske lidelser har vi som TSB enhet kompetanse på å behandle milde til moderate psykiske plager. Enheten har 10 plasser.

I vår enhet har vi følgende ledige stillinger for sykepleier/sykepleierstudent/helsefagarbeider: 18% fast helgestilling i turnus.

 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier- Studenter i samme forløp kan også søke.
 • Autorisasjon som helsefagarbeider.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra rusbehandling er ønskelig. 

Personlige egenskaper:

 • Faglig interesse og engasjement for pasientgruppen.
 • Fleksibilitet og samarbeidsvilje samt evne til selvregulering. 
 • Gode kommunikasjonsevner.  
 • God evne  for selvstendig jobbing.  
 • Strukturert.  
 • Evne og vilje til å samarbeide om mål for å nå resultater. 
 • Trives med å jobbe i team.  
 • Ansvarsbevisst, aktivt holde deg faglig oppdatert.   
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø. 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer.  
 • En utfordrende og spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver i et spesialisert fagfelt 
 • Mulighet for faglig utvikling og  veiledning. 
 • Lønn etter overenskomst. 
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om
ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.