Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Fast helgestilling, 17,60% 

Offentlig forvaltning

Avdeling for TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) består av 5 enheter fordelt i Innlandet  med virksomhet fordelt på Sanderud og Reinsvoll. Avdeling for TSB har spesialisthelsetjenesteansvar for pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse i befolkningen i Innlandet i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene. Avdelingen har som mål å innfri intensjonene i rusreformen og yte tjenester etter gjeldende lovkrav. 
Avrusingsenheten er en enhet som hovedsakelig tar imot pasienter til planlagte avgiftninger. Avrusing skal vanligvis være innledningen til et videre behandlingsløp. Det kan foretas både opptrapping og nedtrapping i forhold til legemiddelassistert rehabilitering. Enheten er en åpen enhet med 13 sengeplasser.

I vår enhet har vi ledig følgende stilling:  13,85% fast helgestilling i turnus, ledig fom 01.07.2023

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier/vernepleier/sosionom,- men andre i relevant 3-årig høgskoleløp og helsefagarbeidere/hjelpepleiere kan også søke.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra rusbehandling, psykiatri eller somatikk er ønskelig.
 • Kjennskap til kognitiv miljøterapi er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Fleksibilitet og samarbeidsvilje.
 • Evne og vilje til å samarbeide om mål og å oppnå resultater. 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø. 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning.    
 • Av miljøterapeutiske grunner oppfordres menn til å søke.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer. 
 • En utfordrende og spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver i et spesialisert fagfelt.
 • Mulighet for faglig utvikling. 
 • Lønn etter overenskomst.
 • Gode pensjonsordninger i KLP. 

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.