Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fast behandlerstilling  på sped og småbarnsenheten BUP Follo

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe med sped- og småbarns psykiske helse og gravide i psykososial risiko?

Vi søker ny medarbeider til fast 100 % stilling. Vi søker fortrinnsvis etter psykolog, men andre faggrupper med relevant kompetanse/kvalifikasjoner som sosionom/barnevernspedagog/pedagog og vil kunne bli vurdert.
Vi søker en medarbeider som har god arbeidskapasitet, god evne til å strukturere arbeidet sitt og samtidig samarbeide innad i en tverrfaglig enhet. Vi arbeider utadrettet og ønsker en medarbeider som har gode samarbeidsevner, er fleksibel og har et engasjement for å videreutvikle og formidle kunnskap om sped- og småbarns psykiske helse.
Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss, og vi ønsker oss en medarbeider som er med på å bygge og bevare et godt arbeidsmiljø

BUP Follo er en av 6 poliklinikker i avdeling BUP ved Akershus universitetssykehus. Avdelingen har også to døgnenheter. Vi er sentralt plassert i Ski med kort vei til jernbane.  BUP Follo har 65 stillinger, og er inndelt i 5 generalistteam, et sped- og småbarnsteam og et kontorfaglig team. BUP Follo dekker kommunene Nordre Follo, Frogn, Nesodden og Ås. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med kompetanse innen en eller flere av følgende metoder: Circle of security (COS), Marschak Interaction Method (MIM), Theraplay, Familieterapi, Tuning into kids, Marthe-Meo, barnesamtaler, Newborn behaviroal observation (NBO), Alarm distress babyscale (ADBB),og leketerapi,
 • Det er ønskelig m erfaring innen utredning og behandling/veiledning av nevroutviklingsforstyrrelser og autismespekterforstyrrelser
 • Det er ønskelig m erfaring fra arbeid i BUP, gjerne med aldersgruppen 0-5 år
 • Det er ønskelig med erfaring fra terapeutisk arbeid med foreldre/barn/familier
 • Det er ønskelig med klinisk godkjenning/videreutdanning knyttet til arbeid med aldersgruppen
 • Det er ønskelig med utrednings-/test kompetanse innen de vanlige tilstander innen BUP-feltet 
 • Det er ønskelig m erfaring/ kompetanse innen anerkjente behandlingsmetoder
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Det legges vekt på personlig egnethet

Personlige egenskaper:

 • God evne til struktur
 • God evne til å ferdigstille arbeid innen aktuelle tidsfrister
 • God forståelse for arbeidet i dagens BUP, helhetlig blikk på pasientenes behov for hjelp fra ulike instanser. 
 • God evne til å prioritere arbeidsoppgaver
 • God evne til samarbeid med kommunene rundt ivaretagelse av pasienten før, under og etter behandling ved BUP
 • Evne til å arbeide selvstendig, samtidig være proaktiv i samarbeid internt og eksternt
 • Høy arbeidskapasitet og god evne til stresshåndtering
 • Ønske om å bidra i forbedringsarbeid og i å utvikle klinikkens tilbud videre
 • Aktivt bidra til et trygt, hyggelig og humørfylt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Et faglig sterkt miljø
 • Lønn etter avtale
 • Mulighet for spesialisering
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter, kinobilletter etc.