Ledig stilling

Stavanger Kommune

Fast 100% stilling i døgnbemannet botiltak

Vi ser etter en person som ønsker å bli en del av teamet vårt! 
 
Avdelingen ligger under virksomheten Bo og Aktivitet Psykisk helse, og gir heldøgnstjenester til en beboer som har utfordringer knyttet til regulering av atferd. Vi arbeider for å gi vår beboer økt mestringsopplevelse, fremme selvstendighet, få kontroll over eget liv og økt deltakelse i samfunnet. Dette gjør vi blant annet ved å ha faste rammer, forutsigbarhet og skape gode relasjoner.    

Vi ser nå etter en person i fast 100% stilling som vil være en del av å gi en meningsfull hverdag til beboeren vår, sammen med kollegaer. 

Grunnet arbeidets art er det gode muligheter for å forme egen arbeidshverdag i form av aktiviteter og gjøremål. Vi disponerer egen bil, har egen hage med eget drivhus- så det er derfor bare fantasien som setter grenser. Måltider er en del av tjenestetilbudet, så de ansatte spiser sammen med beboer.  

Kvalifikasjoner:

Gode kommunikasjonsferdigheter og norskferdigheter minimum tilsvarende B2.

Fullført 3-årig bachelor, fortrinnsvis innen helse og sosialfag.

Førekort klasse B.

Relevant erfaring fra arbeid med mennesker som har utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller atferdsutfordringer.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som

er god på relasjonsbygging og er utholdende i krevende situasjoner,

har kjennskap til, eller interesse for arbeid i enetiltak,

klarer å sette grenser på en relasjonsfremmende måte,

er tydelig i kommunikasjon og samhandling med kollegaer og beboer,

er nysgjerrig og lærevillig, og har en kreativ og løsningsorientert tilnærming i konflikthåndtering,

er lojal til etablerte tiltak og beslutninger,

har gode gjennomføringsevner,

og som har en reflekterende og undrende holdning til situasjoner som kan oppstå

 

Vi tilbyr:

Botiltaket ligger sentrumsnært og sentralt, med gode buss og togforbindelser.

Hos oss vil du få en fast turnus, og du vil jobbe 12,5 timers vakter hver 4. helg.

Du vil også få en kjekk arbeidshverdag, som du i stor grad kan utforme selv sammen med beboer.

På avdelingen har vi egen kontantkasse som brukes til fellesaktiviteter.

Dersom du har interesse for og kunnskap om dyrehold, er dette noe som kan brukes aktivt inn i det miljøterapeutiske arbeidet hos oss.

 

I virksomheten har vi utviklet en egen karrierestige, og vi har fokus på faglig utvikling.

Du blir lønnet etter tariff, i stillingskode; 667500 Miljøterapeut, 717400 Sykepleier, 645500 Vernepleier