Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Farmasøyt, avdeling Farmasøytiske Tjenester - Sykehusapoteket Skien

Offentlig forvaltning

Sykehusapoteket Skien ligger sentralt plassert på Sykehuset Telemark og har 55 ansatte, hvorav 22 er farmasøyter. Vi leverer farmasøytiske tjenester og legemidler til Sykehuset Telemark og vi fungerer som bydelsapotek og vaktapotek for Grenlandsområdet. Sykehusapoteket har også en unik oppgave med å tilvirke dosepakkede legemidler som benyttes ved de fleste sykehus i landet. I tillegg bistår vi sykehuset med produksjon av legemidler til deres pasienter.

Avdeling Farmasøytiske Tjenester har pr i dag 5 ansatte som samarbeider tett med annet helsepersonell og har som hovedoppgave å levere tjenester til Sykehuset Telemark. I tillegg bistår vi kommunehelsetjenesten. Vi har økende antall oppgaver og søker derfor farmasøyt som vil bli en del av dette teamet.

Avdelingens ansatte bidrar til riktig legemiddelbruk og trygg legemiddelhåndtering i den hensikt å øke pasientsikkerheten hos våre kunder. Vi bidrar med både system- og pasientrettede tjenester herunder kvalitetsarbeid knyttet til legemiddelhåndtering, undervisning, legemiddelrevisjoner, prosjektarbeid, rådgivning og klinisk farmasi.

Hos oss vil du få en stilling med ansvar, faglige utfordringer og utviklingsmuligheter. Arbeidsoppgavene vil være varierte og innebærer selvstendig planlegging og gjennomføring. Du vil ha mye kontakt med annet helsepersonell, men også samarbeide med kollegaer i egen avdeling.
Arbeidet vil innebære noe reisevirksomhet og du må dermed ha førerkort og tilgang på bil. 

Kvalifikasjoner:

 • Master i farmasi
 • Erfaring, kompetanse og utdanning innen kvalitetsarbeid knyttet til legemiddelhåndtering, legemiddelrevisjoner, klinisk farmasi og undervisning er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Må kunne jobbe selvstendig og strukturert
 • Være kunnskapsrik, imøtekommende og initiativrik
 • Gode kommunikasjonsevner, særlig med annet helsepersonell 
 • Meget gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Evne til å tenke forbedringer og utvikling
 • Førerkort

Vi tilbyr:

 • Spennende, selvstendige og faglig utfordrende arbeidsoppgaver i et fagfelt i utvikling
 • Opplæring innen aktuelle arbeidsoppgaver 
 • Tett tverrfaglig samarbeid med både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten
 • Engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale