Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Familieveileder i tiltaksteam barnevern 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barne- og familietjenesten (BFT) Heimdal skal ansette seks familieveiledere i faste 100 prosent stillinger ved et nyopprettet tiltaksteam i barneverntjenesten. Oppstart i november 2022.

Barneverntjenesten søker etter medarbeidere som har et stort engasjement for å styrke og støtte familier gjennom å gi foreldrestøttende veiledning. Vi søker en lagspiller som er god på å skape relasjoner. 

BFT tilbyr tjenester til barn og familier etter lov om helse og omsorgstjenester, barnevernloven og opplæringsloven. Vi skal utnytte vår tverrfaglige kompetanse innen helse, pedagogikk, psykologi, barnevern og sosialt arbeid til beste for barn og unge samt deres familier. BFT Heimdal ønsker å være en enhet som gir rett hjelp til rett tid og vi ønsker at våre ansatte skal fremstå som åpne, modige og kompetente. 

Det nye tiltaksteamet består av teamleder, familielos, brobygger og familieveiledere. Tiltaksteamet skal, sammen med barneverntjenesten, bidra til at barn får gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester. Tiltaksteamet kan tilby barn, unge og deres familier samtaler og ulike former for råd og veiledning. Da teamet er helt nytt vil teamets medlemmer i stor grad bidra i utviklingen av barneverntjenestens tiltaksarbeid i bydelen. 

Det vil etterstrebes å danne et team som samlet har kompetanse innen hele aldersspekteret av barn fra 0-18 år

Arbeidsoppgaver:

 • Lede endringsprosesser i familier
 • Samtaler med barn, unge og foreldre
 • Bidra til å fremme barn og unges medvirkning og involvering når familien mottar hjelpetiltak 
 • Lede og delta i samarbeidsmøter rundt familier
 • Samarbeid med familiens nettverk og øvrig hjelpeapparat 
 • Dokumentasjon i henhold til faglige retningslinjer 
 • Bidra i utvikling av barneverntjenesten
 • Man må påregne noe arbeid på ettermiddag/ kveldstid

Kvalifikasjoner:

 • Minimum treårig høgskoleutdanning som barnevernspedagog/sosionom 
 • Søkere med annen minimum treårig utdanning med erfaring fra foreldrestøttende arbeid kan vurderes
 • God barnevernfaglig vurderingsevne og lovforståelse
 • Kompetanse på foreldreveiledning 
 • Ønskelig med kompetanse på barns utvikling og observasjon av samspill
 • Kompetanse på eller sertifisering i foreldrestøttende tiltak 
 • Kunne jobbe målrettet i samarbeid med barneverntjenesten og familien
 • Kompetanse på å snakke med barn og ungdom i forskjellige livssituasjoner
 • Kompetanse på nettverksarbeid samt mobilisere privat og offentlig nettverk til å hjelpe barn og familier
 • Ha god systemforståelse og evne til å samarbeide med øvrige hjelpetjenester til det beste for familien
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 
 • Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper:

 • Relasjonsorientert og handlekraftig 
 • Bevisst på faglige og etiske holdninger og verdier 
 • Modig, engasjert og selvstendig 
 • Nysgjerrig, fleksibel og nytenkende 
 • Støttende og raus i møte med både familier og kollegaer 
 • God arbeidskapasitet og evne til å stå i vanskelige arbeidssituasjoner 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et utviklingsorientert og spennende tverrfaglig arbeidsmiljø