Ledig stilling

Færder kommune

Familieveileder i barneverntjenesten

Offentlig forvaltning

Færder barneverntjeneste søker Familieveileder i 100% fast stilling.

Færder barneverntjeneste søker en familieveileder i 100% stilling fra og med 1.09.2022. Vi søker primært deg som er en erfaren klinisk barnevernspedagog eller sosionom. Annen relevant fagbakgrunn innen helse/sosialfagfeltet kan være aktuelt. Videre kan annen relevant fagbakgrunn kompensere for manglende klinisk godkjennelse. Vi søker etter deg som vil være med å utvikle familieveiledning i Færder kommune.

Færder barneverntjeneste gir tiltak til barn og ungdom i alderen 0-25 år og deres familier. Tjenesten er organisert i fire avdelinger; mottak og undersøkelse, spe- og småbarn, tiltak, samt omsorg og ettervern. I tillegg har tjenesten ett kontorfaglig team. Den utlyste stillingen er organisatorisk lagt til avdeling tiltak, men kan bistå i hele tjenesten. Avdeling tiltak har 16 ansatte. Familieveileder arbeider i tett samarbeid med kontaktpersoner og miljøterapeuter. Familieveileder arbeider med veiledning knyttet til hjelpetiltak i hjemmet, gjenforening etter omsorgsovertakelse og veiledning for å sikre gode samvær for barn som bor utenfor hjemmet. Hjelpen kan gis i familiens hjem, i barneverntjenestens lokaler eller i annet egnet sted.

Kommunen og barneverntjenesten arbeider med fagutvikling knyttet til barnevernreformen, og ny barnevernlov. Vi har et nært samarbeid med øvrige tjenester i kommunen, og bidrar aktivt i utviklingen av lokale tjenester.

Barneverntjenesten legger til rette for barns medvirkning og at kunnskap fra barn og foreldre benyttes til å utvikle tjenesten. Barneverntjenesten har egne lokale proffer og en ressursgruppe med foreldre, som bidrar til dette. Tjenesten har ett klart mål om å utvikle et barnevern som samarbeider godt med barn. Tjenesten legger til grunn verdiene Åpenhet, Kjærlighet, Ydmykhet og Samarbeid i møter med barn og familier. Familieråd brukes for å fremme barn medvirkning, og tjenesten har egne familierådskoordinatorer.

Vi er en stabil tjeneste med dyktige og engasjerte medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging og veiledning av samspill
 • Barnesamtaler, foreldresamtaler og familiesamtaler
 • Endringsarbeid
 • Veiledning av foreldre individuelt og i gruppe
 • Nettverksarbeid
 • Bidra til å mobilisere ressurser hos barn, foresatte og i privat og offentlig nettverk
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Bistå familier i kritiske livssituasjoner
 • Legge til rette for medvirkning av barn, ungdom og foreldre
 • Følge gjeldende dokumentasjonskrav

Noe ettermiddagsarbeid 1 - 2 dager pr. uke kan forventes.

 Kvalifikasjoner:

 • Klinisk sosionom, klinisk barnevernspedagog eller annen klinisk bakgrunn
 • Annen relevant fagbakgrunn kan kompensere for klinisk godkjenning, forutsatt bred erfaring fra endringsarbeid med familier
 • Ønskelig med minimum 60 studiepoeng i familieterapi
 • Ønskelig med relevant arbeidserfaring fra barnevern
 • Ønskelig med relevant metodespesifikke sertifiseringer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring med tverrfaglig arbeid
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Sertifikat på personbil

Personlige egenskaper

 • Være god på å etablere og utvikle tillitsfulle relasjoner og være trygg i møte med nye mennesker
 • Kunne jobbe strukturert og endringsorientert med ressursfokus
 • Kunne jobbe selvstendig, samtidig være samarbeidsorientert
 • Være fleksibel og ha evne å stå i komplekse situasjoner

  Vi tilbyr:

 • Et godt og inspirerende fagmiljø
 • Et positivt og engasjerende kollegafelleskap
 • En tjeneste i utvikling
 • Veiledning
 • Fleksitid
 • Medlemskap i pensjonsordningen KLP