Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tønsberg kommune

Familieveileder/familieterapeut

Offentlig forvaltning

Tjenesten Psykisk helse barn og unge/Familiehuset er en tverrfaglig forebyggende og helsefremmende psykisk helsetjeneste for gravide, barn og unge 0-20 år og deres foreldre/familier med milde -og moderate psykiske helsestrev. Tjenesten har to lokasjoner, en i Tønsberg og en på Revetal og er pt. ca 11 årsverk. Familiehuset er organisert i kommunalområdet Oppvekst og læring sammen med Helsestasjons -og skolehelsetjenesten, Tjeneste for barn med nedsatt funksjonsevne (TFF) pt, Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, skoler og barnehager. Yrkesgrupper som jobber på Familiehuset er jordmor, helsesykepleier, familieterapeuter, barnevernspedagog, familieveiledere og psykologer. 

Familiehuset tilbyr samtaleoppfølging, kurs og grupper til barn/ungdom og foreldre, tverrfaglig samarbeid innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten, med skoler og barnehager, frivilligheten og organisasjoner. Familiehuset bidrar også med undervisning, veiledning og fagstøtte til kollegaer og andre tjenester i kommunen. Tjenesten er underlagt helselovgivning og bruker HsPro som journalsystem. 

Kvalifikasjonskrav: 

 • Bachelor i helsefaglig høyskoleutdanning med relevant videreutdanning.
 • Utdanning i familieterapi ønskes.
 • Erfaring med -og kompetanse i psykisk helse.
 • Erfaring med psykisk helsearbeid med ungdom og foreldre ønskes. 
 • Erfaring-/interesse for og kompetanse i veiledning og undervisning ønskes.
 • Erfaring med og kompetanse i foreldreveiledning ønskes. 
 • Kompetanse i barn og unges utvikling, tilknytningsteori, traumeforståelse og samspillsutvikling samt systemisk helhetlig tenkning og relasjonsfokus. 
 • Erfaring med HsPro journalsystem ønskes. 
 • Førerkort.

 Arbeidsoppgaver: 

 • Samtaler og oppfølging av barn og unge, foreldre, familier og pårørende individuelt og i grupper ved milde og moderate psykiske helsestrev. Denne stillingen er spesielt rettet mot oppfølging av store barn og ungdom og deres familier. 
 • Tverrfaglig samarbeid innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten.
 • Veiledning, fagstøtte og undervisning.
 • Delta i utviklingen av Familiehusets tjeneste, planlegging og drift av våre tilbud etter kunnskap om barn og unges behov i vår kommune. 
 • Delta i prosjektgruppa i Prosjekt seksuell helse "Hele meg" i ca 40% av stillingen. Dette er et kompetanseprosjekt for ansatte som jobber med barn og ungdom. 

Personlige egenskaper: 

 • Gode samarbeidsevner.
 • God evne til å skape trygge relasjoner.
 • Selvstendig og strukturert.
 • Engasjert i forebygging og faglig utvikling.
 • Trives med varierte arbeidsoppgaver.
 • Ressurs-og løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr: 

 • Tverrfaglig høyt kvalifisert fagmiljø og inkluderende, hyggelig og sosialt fellesskap.
 • Fleksibilitet og varierte, spennende arbeidsoppgaver.
 • Kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil, utlån av kommunens leasingbil.
 • Stillingen lønnes etter kommunens regulativ og tariffavtale. 

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost