• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7044, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5771248
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
Ledig stilling

Trondheim Kommune

Familieveileder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Østbyen, har vi for perioden 1. juli 2024 til 30.juni 2025, ledig et vikariat i 100 prosent stilling som familieveileder. Det kan være mulighet for forlengelse.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-20 år. Barne- og familietjenesten har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialt arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge og deres familier.

BFT Østbyen har pr i dag 150 ansatte. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, veiledning til foreldre og barn samt bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i Lov om helsetjenester, barnevern og opplæring.

Barneverntjenesten er pr i dag organisert i fire team; mottaksteam, sped- og småbarnsteam, barne- og ungdomsteam og tiltaksteam.

Den som ansettes i denne stillingen, skal være en del av tiltaksteamet.

Vi har interne saksdrøftinger satt i system. Barnevern har også et godt system for internkontroll. I tillegg har vi en tydelig utvikling- og kompetanseplan der vi arbeider med fagutvikling for å utarbeidet og utvikle god praksis. Vi deltar også i utvikling av hele tjenesten blant annet gjennom kompetansehevingsprogrammet for Barne- og familietjenesten Østbyen; Tryggere hjelpere, tryggere barn.

Det er stort fokus på godt arbeidsmiljø og trivsel på jobb.

Barne- og familietjenesten samarbeider med barn, unge og deres familie gjennom følgende verdier og barnesyn:

Verdier
Åpenhet, ved å være ærlige og gi informasjon
Kjærlighet, ved å bry oss og vise varme
Ydmykhet, ved å være lyttende og engasjerte
Medbestemmelse, ved å ta barn og unge med på avgjørelser og å be dem om tilbakemelding

Barnesyn
Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
De er like mye verdt som voksne
De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves barnevern- eller sosialfaglig høgskoleutdanning
 • Søkere med relevant videreutdanning/familieterapiutdanning ønskes
 • Søkere med veiledningskompetanse og erfaring fra veiledning til barn/unge og familier foretrekkes
 • Erfaring fra selvstendig dokumentasjonsarbeid som innebærer analyser og vurderinger foretrekkes

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er: 

 • positiv og trygg på deg selv 
 • strukturert og effektiv, og har god arbeidskapasitet og ferdigstiller/sluttfører arbeidsoppgaver
  fleksibel
 • engasjert og læringsorientert

På jobb er du en som:

 • har evne til å sette praksis i et teoretisk perspektiv med fokus på nettverk, medbestemmelse og barnets beste 
 • har evne til refleksjon over enhetens oppdrag og tjenesteutøvelse
 • arbeider selvstendig med egne oppgaver og overholder frister
 • mestrer å stå i endrings- og utviklingsprosesser
 • liker tett og forpliktende samarbeid både i et enfaglig og tverrfaglig team
 • lærer, mestrer og ser potensialet i bruk av digitale verktøy, herunder god kunnskap knyttet til norsk skriftlig og muntlig fremstilling

Vi ønsker oss en kollega med egenskaper, ferdigheter og kompetanse som bidrar til kollegafellesskapets mangfold og til et positivt og utviklende arbeidsmiljø. For oss er det også svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Dette vil bli tatt med i den totale vurderingen

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø, selvstendige arbeidsoppgaver, arbeid i team og gode utviklingsmuligheter
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid i tråd med fleksitidsordningen for Trondheim kommune. Noe arbeid etter normalarbeidstid må påregnes
 

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7044, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5771248
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune