• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  28.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0555, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4862243
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 09.11.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Familieveileder

Offentlig forvaltning

Sagene barneverntjeneste har 48 årsverk, og er organisert i spesialistmodell med seks team. Alle team ledes av en seksjonsleder. Team som jobber med saksbehandling, har en egen fagkonsulent. 

Barneverntjenesten har implementert Kvello som metode for kartlegging og oppfølging av barn i risiko som en del av vår faglige forankring. Vi har fokus på identifikasjon av risiko og beskyttelsesfaktorer samt familiens egne ressurser. Vi vektlegger målrettet og strukturert jobbing. Vi bruker tid på å snakke med barn og etablere en relasjon i alle faser av barnevernssaken. Dette er viktig for å sikre barn og unges medvirkning i egen sak. 

Fagutvikling og kompetanseheving er viktig, og alle ansatte skal delta aktivt i dette. Barneverntjenesten er inne i en tid der utviklingsarbeid og nytt lovverk skal implementeres. Vi ser derfor behov for å ha et økt fokus på veiledning av familier, både biologisk familie og fosterfamilier. Vi vil også jobbe mer målrettet for å inkludere familie og nære nettverk i alle faser av barnevernssaken. 

Det er ledig en fast 100% stilling som familieveileder i Team omsorg

Team omsorg har en familieveileder ansatt i 100% stilling, Vi ser at oppgavene til familieveilederen øker i omfang og at denne stillingen er hensiktsmessig med tanke på vurdering og arbeid med barn som har flyttet ut fra hjemmet og som bor i fosterhjem. Barneverntjenesten har et ansvar med å gjøre gode vurderinger for barnet og familien når det gjelder gjenforening og tiltak i den forbindelse. Sagene barneverntjenesten ønsker å jobbe systematisk og målrettet for å gjøre gode vurderinger som er forankret i barnets beste. Vi ser derfor behov for å øke innsatsen på veiledning og oppfølging i teamet vårt.

Ved eventuelt internt opprykk, blir det ledig stilling som barnevernskonsulent

For stillingen kreves fremleggelse av politiattest

Kun elektroniske søknader vurderes

Arbeidsoppgaver:

Veiledning av biologisk familie etter omsorgsovertakelse med fokus på gode samvær og tilrettelegging for gjenforening

Veiledning av fosterhjem med fokus på hvordan styrke og støtte deres rolle, samt hvordan inkludere familie og nære nettverk til det beste for barnet

Delta som tilsyn under samvær og veilede familier og barna i forbindelse med samvær

Planlegge og gjennomføre familieråd/ nettverksmøter selvstendig eller sammen med saksbehandler

Gruppeveiledning av fosterhjem og eller barnas biologiske familie/ nære nettverk

Vurdere og godkjenne fosterhjem - utforming av sosialrapporter i den forbindelse

Delta i saksbehandling etter lov om barneverntjenester, derav også delta i behandling av saker i Fylkesnemnda (Barneverns- og helsenemnda), Tingrett og Lagmannsrett

Samarbeide tett med saksbehandlere

Samarbeide med Barne- og familieetaten i arbeidet med å finne egnet fosterhjem 

Delta i utforming av planarbeid i familiene selvstendig eller sammen med saksbehandler

Stillingen vil også kunne innebære saksbehandling på team omsorg. Dette vil prioriteres og vurderes ut i fra behovet på teamet til enhver tid

Bidra til gode rutiner for veiledning og oppfølging av familiene og øke fagkompetansen på team

Kvalifikasjoner:

3-årig sosialfaglig utdanning , barnevernspedagog eller sosionom

Annen relevant utdanning på høgskole/ universitetsnivå

Erfaring fra 1. linje barnevern, fortrinnsvis med omsorgssaker

Det er ønskelig med veileder erfaring eller relevant videreutdanning 

Erfaring med Familieråd som beslutningsmodell samt nettverksmøter

God barnevernfaglig forståelse

Det stilles krav til muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Det vil være en fordel med sertifikat da det forventes at du reiser dit barnet, familiene og fosterhjemmene oppholder seg.

Høy grad av fleksibilitet - arbeidstiden er hovedsakelig på dagtid, men det forventes at fleksitidsordningen i Oslo kommune benyttes for å kunne treffe barna og familien utenom skoletid.

Noe reising må medberegnes

Personlige egenskaper:

Du er engasjert, målrettet, strukturert med god gjennomføringskraft

Du jobber godt selvstendig, samtidig som du innehar gode kommunikasjons - og samarbeidsevner

Du er tydelig, trygg og kan holde hode kaldt i stressede situasjoner

Du har opparbeidet solid forståelse for kompleksiteten i omsorgssakene

Du samarbeider godt med kollegaer, samarbeidspartnere, barn, ungdom, foreldre, nettverk og fosterhjem

Du ønsker å ta ansvar og bidra i tjenestens fagutvikling og planarbeid

Du har god fagkompetanse og god skriftlig fremstillingsevne

Du har et godt humør og passer godt inn i teamet

Vi tilbyr:

En spennende og variert arbeidshverdag der du ikke kommer til å kjeder deg

Engasjerte, kompetente kollegaer og et godt arbeidsmiljø

Veiledning og oppfølging individuelt og i gruppe

Avtale om bruk av fleksitid

Lønnsplassering i lønnstrinn 43

Gode tjenestepensjon- og forsikringsordning i Oslo pensjonsforsikring

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  28.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0555, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4862243
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 09.11.2022