Ledig stilling

Haugesund kommune

Familieveileder

Offentlig forvaltning

Barnevernstjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste, og gir hjelpetjenester til barn og unge i alderen 0 - 18 (25) år som bor i Haugesund og Utsira kommuner.

Barnevernstjenestens hovedformål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og trygge oppvekstvilkår. 

Tjenesten er organisert i 4 avdelinger: mottak, hjelpetiltak, omsorg og familieveiledning. Enheten har 54 ansatte og er samlokalisert med Bufetat sentralt i Haugesund.  

Vår fagutviklingsplan sikrer faglig oppdatering og utvikling for alle ansatte. Vi tilbyr strukturert opplæring og  veiledning i forhold til barnevernstjenestens kjernekunnskaper. Våre ansatte får tilbud om å delta i den nasjonale satsingen på barnevernfaglige utdanninger. 

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver, med rom for kreativitet og initiativ i et arbeidsmiljø som du selv kan bidra til å gi kvalitet og meningsfullt innhold.

Arbeidsoppgaver:

Avdeling familieveiledning mottar henvisning fra de andre avdelingene i barneverntjenesten. Som familieveileder har man ansvar for å utarbeide veiledningsplan i samarbeid med kontaktperson og familien, denne skal inneholde mål som både foreldre og barn ønsker å endre. Familieveileder gjennomfører primært veiledning til foreldre, men alle barn skal involveres i endringsprosessen tilpasset alder og modenhet. En arbeidsdag som familieveileder kan variere mellom blant annet foreldreveiledning på kontoret, observasjon eller situasjonsveiledning i familiens hjem, samtale med barn eller ungdom, familiemøter eller samarbeidsmøter med andre aktuelle instanser.

Målgruppen vi jobber med er familier med barn i alderen 0 - 18 år, ettervern opptil 25 år kan bli aktuelt.

Avdeling familieveiledning tilbyr også ulike kurs og gruppetilbud til foreldre.   

Som familieveileder samarbeider en tett med kontaktperson og familiene. En vil være ansvarlig for å utvikle veiledningsplan, journalføring, utarbeide rapport og møte i fylkesnemnd ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, eventuelt annen relevant høyskoleutdanning.
 • Relevant videreutdanning for stilling som familieveileder er ønskelig.
 • Kunnskap og erfaring fra ulike foreldreveiledningsmetoder vil kunne kompensere for annen videreutdanning.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.
 • Søkere må har ordinært gyldig førerkort.
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Den ansatte må snakke, lese og skrive så godt norsk at den både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene sine selvstendig.

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik, selvstendig, løsningsorientert og fleksibel.
 • Evne til å skape gode relasjoner til barn og foreldre - gode samarbeidsevner.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Motivert for varierte arbeidsoppgaver.
 • Like å jobbe systematisk og målrettet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Faglig oppdatering og strukturert veiledning.
 • Et miljø som satser på fagutvikling og som har utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Rom for kreativitet og eget initiativ.
 • Et arbeidsmiljø som du selv kan bidra til å gi kvalitet og meningsfullt innhold.