Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

             Familieterapeut

Offentlig forvaltning

Vi har ledig et vikariat i 100% stilling for familieterapeut for perioden 12.08.24 – 31.07.25.  Ønsker du å utvikle deg i team sammen med andre familieterapeuter og arbeide systemisk med barn/unge og deres familier, da er denne stillingen noe for deg!

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Vestfold tilbyr tverrfaglig utredning og behandling til barn, unge og deres familier. BUP Vestfold består av to allmennpoliklinikker, en spesialisert poliklinikk for barn 0-6 år, et nevropsykologisk team, en døgnpost og en intensivseksjon.
Barne – og ungdomspsykiatrisk intensivseksjon består av en poliklinikk for familiebehandling, en poliklinikk for spiseforstyrrelser og en DBT – poliklinikk.  I tillegg har vi et dagtilbud for pasienter med spiseforstyrrelser.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig helse-/sosialfaglig utdanning
 • Videreutdanning i familieterapi
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Personlige egenskaper:

 • Har erfaring fra familieterapi og foreldrearbeid
 • Har erfaring fra familiebasert arbeid med spiseforstyrrelser
 • Har erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Har erfaring fra arbeid i døgnenhet og/eller poliklinikk
 • Er kreativ, fleksibel og interessert i å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Er utviklingsorientert og har god systemisk forståelse
 • Har gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Har godt humør og god refleksjonsevne

Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen.

Vi tilbyr:

 • Et fagmiljø preget av engasjement og høy kompetanse
 • Et tverrfaglig team og inspirerende kollegaer
 • Arbeidsglede og spennende forbedringsarbeid
 • Utviklingsmuligheter
 • Klinisk veiledning
 • Egen forskningsenhet i klinikk psykisk helse og rusbehandling
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.