Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Familieterapeut

Offentlig forvaltning

BUP Innlandet, Enhet for barn og familie er en enhet som gir et behandlingstilbud til barn i alderen 3-12 år som har psykiske vansker i et slik omfang hvor det polikliniske tilbudet er utilstrekkelig. Enheten har 3 behandlingsplasser rettet mot det enkelte barnet og dens familie, og 1 behandlingsplass for familier.  

Vårt hovedoppdrag er å være til hjelp med å forstå barnet bedre (utredningsarbeid), jobbe med samspill, gi veiledning til familie og nettverk rundt barnet, og behandling. Vi gir et behandlingstilbud som i hovedsak er en kombinasjon mellom døgninnleggelse og arenafleksibelt arbeid.
Arenafleksibelt arbeid innebærer at familiene bor hjemme, barna går på sine hjemskoler og behandlingen gis på familiens arenaer. Formålet med å jobbe arenafleksibelt er å sikre at behandlingen vi gir, kan vare over tid. 

For å sikre at barn og foreldre skal være aktive beslutningstagere i egen behandling, bruker vi Feedback- informerte tjenester (FIT) systematisk i behandlingen.

Dette er stillingen for deg som brenner for familieterapi og systemisk arbeid, og som er engasjert, fleksibel og løsningsorientert. 

Familieterapeuten har 1-2 kveldsvakter i uken under perioden med døgninnleggelse, men har mer fleksibel arbeidstid i den arenafleksible perioden. 

Krav om fremlegging av politiattest.

Det forutsettes at du kan stille med egen bil i tjenesten. (Førerkort kl. B).

Kvalifikasjoner:

 • Helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning/universitetsutdanning, eller pedagogisk høgskoleutdanning/universitetsutdanning.
 • Videreutdanning i familieterapi. (Studenter som fullfører utdanning i 2024, kan vurderes). 
 • Erfaring fra familieterapeutisk og systemisk arbeid blir vektlagt. 
 • Erfaring fra arbeid med barn blir vektlagt.
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid blir vektlagt.
 • Ønskelig med erfaring fra døgnenhet innen psykisk helsearbeid.
 • Erfaring med reell brukermedvirkning med barn og foreldre.
 • Krav om gode IKT-kunnskaper, samt ønskelig med erfaring med DIPS.
 • Krav om gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
 • Krav om sertifikat, kl. B (må disponere egen bil). 

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.

 • Du må ha stor interesse for fagfeltet og for fagutvikling. 
 • Du må være åpen og nysgjerrig. 
 • Du må være fleksibel og selvstendig.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og være en som er god på relasjonsbygging.
 • Du må arbeide strukturert og systematisk, og kunne prioritere dine arbeidsoppgaver. 
 • Du må trives med å ha variasjon i arbeidshverdagen, din både med tanke på oppgaver og arena.
 • Du må være robust, leken og kreativ.

Vi tilbyr:

 • Trivelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø.
 • Sterk faglig enhet under kontinuerlig utvikling.
 • Fleksibel arbeidshverdag.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et engasjerende fagmiljø.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Ansettelse i henhold til gjeldende lover, overenskomster og reglement.
 • Gode pensjonsordninger i KLP.

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.