• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  7037, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4680502
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
 • Oppdatert 23.06.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Familieterapeut

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Flyktninghelseteamet, Kvalifiseringssenteret for innvandrere (INN), er det ledig en fast 100 prosent stilling som familieterapeut.

INN har det koordinerende ansvaret for kvalifisering av nybosatte flyktninger i Trondheim kommune gjennom introduksjonsprogrammet. INN er en mangfoldig enhet med tverrfaglig kompetanse, og vårt mandat inkluderer også mye spennende bredere integrerings- og inkluderingsarbeid.

Flyktninghelseteamet er Trondheim kommunes kompetanseteam på migrasjonshelse. Teamet er  tverrfaglig sammensatt med 21 ansatte som består av helsesekretærer, helsesykepleiere,  psykiatrisk sykepleiere, familieterapeut, psykologspesialist, jordmor, fysioterapeut, lege og praktisk veiledere. Teamet jobber etter gjeldende lovverk og helsedirektoratets veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Videre er barnekonvensjonen og menneskerettighetene et viktig fundament og rettesnor i vårt arbeid.

Teamet har lang og bred erfaring med migrasjonshelse og har fokus på å jobbe tverrfaglig, helhetlig og familierettet for å tilby gode og likeverdige tjenester. Forebyggende, stabiliserende og helsefremmende tiltak står sentralt i teamets arbeid.

Teamet er opptatt av å skape trygge og tillitsfulle relasjoner og tar utgangspunkt i ressursene hos den enkelte. Vi er 1.linje helsetjeneste inkludert fastlegekontor for asylsøkere, nybosatte flyktninger og familiegjenforente i Trondheim. Flyktninghelseteamet er også helsestasjon for barn på asylmottaket.

Arbeidsoppgaver:

 • Terapeutiske samtaler
 • Forebyggende og stabiliserende familiesamtaler
 • Helhetlig, tverrfaglig familierettet arbeid
 • Undervisning/veiledning
 • Utstrakt samarbeid med andre enheter/instanser 
 • Medansvar for videreutvikling av familiearbeidet i teamet

Kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning innen familieterapi
 • Fortrinnsvis psykiatrisk sykepleier/helsesykepleier. Alternativt helse og sosialfaglig utdanning, da ønskelig med relevant videreutdanning innen migrasjonshelse eller psykisk helse
 • Erfaring fra arbeid med målgruppen er ønskelig 
 • Erfaring fra arbeid i norsk helsevesen
 • Fordel med kjennskap til kommunehelsetjenesten og kommunal forvaltning 
 • Fordel med erfaring fra undervisning og veiledning
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk.  

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for målgruppen og fagområdet migrasjonshelse 
 • Åpen, nysgjerrig og med evne til nytenking
 • Evne til å arbeid selvstendig og i team
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Gode relasjons- og samarbeidsferdigheter med kultursensitiv tilnærming 
 • Liker faglige utfordringer og legger vekt på dokumentasjon
 • Personlige egenskaper og ferdigheter vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i enhet med mye kompetanse på migrasjonshelse i en kommune med stort engasjement for integreringsarbeid 
 • Et positivt og trivelig arbeidsmiljø med vekt på fagutvikling 
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

 

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  7037, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4680502
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
 • Oppdatert 23.06.2022