• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  14.07.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0653, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5790680
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Familiesykepleier i prosjekt Sammen på vei/NFP

Offentlig forvaltning

Vi søker jordmor eller helsesykepleier til 1 års vikariat som familiesykepleier i prosjekt SAMMEN PÅ VEI/NFP med oppstart 01.09.2024 .

Sammen på vei (Nurse Family Partnership, NFP) er et intensivt og styrkefokusert oppfølgingsprogram for førstegangsfødende foreldre med sammensatte utfordringer. Programmet er lisensbasert og kommer opprinnelig fra USA. Målet med programmet er å forbedre mor og barns helse under svangerskapet, fremme barnets helse og utvikling og styrke foreldrenes fremtidige livssituasjon. Oppfølgingen foregår i familiens hjem, med hjemmebesøk ca. ukentlig/annenhver uke. Familiene vil i tillegg motta ordinær oppfølging som følge av helsestasjonsprogrammet. 

Programmet er nå i fase 3 og er en del av en stor randomisert kontrollert studie MiNS (Mor i Norge Studien). MiNS er den største forebyggende studien om førstegangsfødende mødre i Norge. Resultatet av studien vil avgjøre hvorvidt programmet kommer til fase 4, som er full utvidelse av programmet til hele landet.
BUFDIR har overordnet ansvar for prosjektet og nasjonalt kontor ved RBUP er ansvarlig for selve utprøvingen og Nasjonal faglig leder er Tine Gammelgaard Aaserud.
Oslo er ett av fem utprøvingsområder i Norge, hvor Bydel Gamle Oslo er vertsbydel. Bydelene Bjerke, Frogner, Grünerløkka og Søndre Nordstrand er også tilknyttet prosjektet. Sammen på vei/NFP er organisert i Avdeling oppvekst, Enhet helsetiltak barn og unge, Team Oslohjelpa i Bydel Gamle Oslo.

I Oslo består Sammen på vei/NFP av en ledene spesialsykepleier/veileder, en koordinator/administrasjonskonsulent og totalt 8 familiesykepleiere. Familiesykepleiere er jordmødre og/eller helsesykepleiere som har fått opplæring i programmets og dets metoder. Den 01.01.2024 flyttet Sammen på vei/NFP inn på TøyenhelsaH32 og ble samlokalisert med hele Enhet helsetiltak, Kvinnehelsehuset og Tannhelsetjenesten.

Aktuelle kandidater vil bli kontakt for intervju fra starten av august 2024.

Kvalifikasjoner:

• Offentlig godkjent sykepleier 
• Autorisasjon som helsesykepleier eller jordmor
• Ønskelig med god IKT kompetanse
• Ønskelig med NBO sertifisering, samt kjennskap til MI (motiverende intervju)
• Personlig egnethet

Personlige egenskaper:

• Gode relasjonelle ferdigheter, med erfaring fra å styrke og støtte andre i utfordrende situasjoner. Og evne til å jobbe relasjonelt over tid, også der du møter motstand.
• Samarbeidsvillighet, evne til å være fleksibel og er villig til å reflektere over eget arbeid gjennom jevnlig veiledning (individuelt og i team). 
• Gode kommunikasjonsferdigheter. Vi benytter norsk som arbeidsspråk. Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig. God evne til kommunikasjon med øvrige ansatte og brukere er avgjørende.
• Evne til å arbeide selvstendig, planlegge og organisere egen arbeidsdag
• Evne til å arbeide i et prosjekt som stadig er i utvikling og være en aktiv bidragsyter i denne prosessen
• Stor arbeidskapasitet
• Arbeidet medfører noe reisevirksomhet, samt noe arbeid på ettermiddag/kveld
• Førerkort
• Tiltredelse krever godkjent politiattest

Vi tilbyr:

• Samarbeid med dyktige kollegaer
• Arbeid med stor betydning for barn og familier
• Tett tverrfaglig samarbeid med øvrige relevante tjenester i alle fem bydelene
• Muligheter for faglig utvikling innen området gjennom opplæring i regi av nasjonalt kontor/RBUP
• Personalhytte
• Lønnsplassering i lønnstrinn 34 til 48 (kr 565 600,- til kr 726 800,- pr år i 100 % stilling, sats pr 010523) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
• Oppstart 01.09.2024 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  14.07.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0653, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5790680
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune